artikel

Lunchtijd? Kom in beweging!

Geen categorie

De meeste werknemers brengen het grootste deel van hun werkdag zittend achter de computer door . Uit een TNO-enquete onder werknemers blijkt dat ruim driekwart van de deelnemers regelmatig zit tijdens de lunch en 20 tot 30% regelmatig wandelt. Naast deze groep ‘lunchwandelaars’ heeft zo’n 35% van de werknemers zin in een wandeling als collega’s meedoen of als de werkgever dit stimuleert. Uit een behoefteonderzoek onder MKB-bedrijven blijkt dat 84% van de werkgevers uit vooral kleine bedrijven het wandelen tijdens de lunch als meest aantrekkelijke manier van bewegingsstimulering ziet. Een wandeling past in elke werkdag en kost weinig geld en moeite. Lunchwandelen is dus aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers. Maar hoe pak je dit nu het beste aan?

 

Er moet draagvlak voor zijn binnen de organisatie. Ondersteunen medewerkers en management het lunchwandelen, dan is het een goed idee om een projectgroep te vormen met een lunchwandelcoordinator. Dit kan bijvoorbeeld de preventiemedewerker zijn. De projectgroep organiseert leuke activiteiten om veel mensen aan het wandelen te krijgen. De lunchwandelcoordinator is het aanspreekpunt voor vragen.

 

Mensen willen graag meer bewegen, maar het komt er vaak niet van. Dan zijn aanjagers handig: enthousiaste werknemers die collega’s een zetje in de rug geven om mee te gaan wandelen. De aanjager gaat even voor lunchtijd de afdeling rond om iedereen mee naar buiten te nemen. Hij of zij is een goede bekende in de organisatie, is zeer enthousiast over lunchwandelen en wandelt zelf regelmatig, liefst dagelijks. De aanjager vindt het leuk om de ‘kar te trekken’ en ziet het als een sport om zo veel mogelijk mensen mee te krijgen. Om de aandacht voor lunchwandelen vast te houden, kunnen regelmatig extra activiteiten worden georganiseerd. Denk hierbij aan wandelen voor een goed doel of in een vierdaagse. Of bouw een competitie-element in door teams te formeren.

 

In een enquete van TNO is uitgezocht hoeveel bedrijven aan bewegingsstimulering doen. Trek de resultaten van dat onderzoek door naar heel Nederland en 32% van alle bedrijven vanaf vijftig werknemers organiseerde in 2006 sport- en beweegactiviteiten. De grotere bedrijven deden dit vaker dan de kleinere; 10% van de ondervraagde bedrijven gaf aan in de komende twaalf maanden zulke activiteiten te willen ontplooien. Met de handleiding en promotiematerialen van onderstaande websites wordt het nu nog makkelijker om lunchwandelen succesvol in te voeren.

 

INFORMATIE

 

www.30minutenbewegen.nl, www.lunchwandelen.nl

 

 

Reageer op dit artikel