artikel

MEDIATION

Geen categorie

Symbolischer kan het niet. Op de openingspagina van deze site staan twee foto’s van bruggen in aanbouw. Daarmee wordt duidelijk aangegeven wat mediation inhoudt. Op de site staat mediation beschreven als een (vrijwillige) alternatieve rechtszaak. Doel is de strijdende partijen weer met elkaar in gesprek te brengen. De partijen kunnen zelf tot mediation besluiten, maar ook een ander kan het proces in gang zetten.

 

De beschrijving op de site begint met een toelichting op het begrip mediation. Wat kun je precies verwachten en welke bijdrage moet je zelf leveren aan het proces? Ook is aangegeven wanneer mediation zinvol is en wanneer niet. Op de site staan tips om de medepartij ervan te overtuigen dat mediation nodig is.

 

Ook krijg je inzicht in de gemiddelde kosten van een mediation en in de gang van zaken bij een formele procedure.

 

En er is nog meer symboliek op de site: bij alle menuonderdelen is een foto van een brug te zien. De ene brug steviger dan de ander, of groter dan de ander. Maar wel helemaal afgebouwd.

 

Waar:

 

www.t-mediations.nl

 

Wie:

 

-Mediations

 

Waarover:

 

:Mediation in arbeidsconflicten

 

Waarom:

 

Heldere beschrijving met schatting van kosten

 

 

De site van dit bureau, dat al jaren ervaring heeft op het terrein, ziet er ouderwets en simpel uit. De informatie is echter uitgebreid, en daar gaat het uiteindelijk om. Allereerst wordt er ingegaan op conflicten binnen arbeidsrelaties.

 

Hoe ontstaan ze, wat zijn de gevolgen en wat is de omvang van de schade? Ook conflicten in maatschappen en familiebedrijven worden beschreven. Bij het ontstaan en het oplossen ervan zijn verschillende personen betrokken: de medewerker(s), de manager, personeelszaken en soms ook een vertrouwenspersoon. Hun rollen worden op de site toegelicht. Dan de mediation. Wat is het, hoe verloopt het proces, wat kan de mediator en wat kost het? En ook: wanneer is mediation wel of juist niet zinvol?

 

Uiteraard is er aandacht voor de producten van Business Mediation. Enkele praktijkvoorbeelden beschrijven in het kort hoe een conflict door het bedrijf eerder is opgelost.

 

Uit de statistieken op de site blijkt dat mediation een grote vlucht heeft genomen: van nog geen duizend mediations in 1999 tot ruim 16.000 in 2004. Een echte groeimarkt dus!

 

Waar:

 

www.business-mediation.nl

 

Wie:

 

Business Mediation

 

Waarover:

 

Mediation in zakelijke relaties

 

Waarom:

 

veel informatie

 

 

Meer informatie? Zie Webgids Arbeidsomstandigheden (arbo.favos.nl).

 

 

 

Reageer op dit artikel