artikel

Meten is weten

Geen categorie

Een monteur krijgt opdracht om een tankcontainer te reinigen. De dag ervoor was een collega hier al mee begonnen. Door achtergebleven, uitgeharde restanten van het vorige product kreeg hij de container toen niet goed schoon. De monteur besluit een slijpmachine te gebruiken om de binnenzijde van de tankcontainer te polijsten. Hij daalt via het mangat af in de container. Ook op deze manier lukt het hem niet om alle aanslag te verwijderen. Hij besluit op eigen initiatief de resterende plekken te behandelen met een afbijtmiddel. Hij brengt het middel royaal aan op de verontreinigde plekken. Vervolgens haalt hij een stoomcleaner op en spuit de binnenkant van de container af. De container vult zich met stoom, waardoor de werknemer buiten kennis raakt en op de bodem van de container va It. Enige tijd later wordt het slachtoffer door drie collega’s gevonden en uit de tankcontainer gehaald. Hij wordt naar een ziekenhuis vervoerd, waar geconstateerd wordt dat hij tweedegraadsbrandwonden heeft opgelopen.

 

Een tankcontainer is een besloten ruimte. Achteraf bleek dat het zuurstofgehalte van de lucht in de tankcontainer te laag was, waardoor het slachtoffer buiten kennis raakte. De brandwonden waren veroorzaakt door het afbijtmiddel. Door het afspuiten van de wanden met de stoom cleaner had zich op de bodem van de container een plas gevormd. Het slachtoffer droeg geen beschermende kleding. Wat de chemische samenstelling van het gebruikte afbijtmiddel was is bij het onderzoek niet nagegaan. Het bedrijf is in bezit van zowel een zuurstofmeter als een gasdetectiemeter. Het was echter niet gebruikelijk om met deze apparaten ook daadwerkelijk metingen uit te voeren.

 

Tijdens het onderzoek bleek een ontstellend gebrek aan kennis en discipline bij de werknemers. Door de bedrijfsleiding is wel eens verteld dat er, voor het betreden van een besloten ruimte, metingen moesten worden verricht. Maar tegelijk werd er bijgezegd dat de hoeveelheid zuurstof eigenlijk altijd voldoende is en meten daarom niet nodig. Er was dan ook geen toezicht op het gebruik van de aanwezige meters. Ook de gevaren van het gebruik van grote hoeveelheden van het afbijtmiddel zijn niet onderkend. Dergelijke ongevallen kunnen alleen worden voorkomen als:

 

– werknemers voldoende worden ingelicht over de mogelijke gevaren;

 

– deze gevaren ook serieus worden genomen door de bedrijfsleiding;

 

– de werknemers alert worden gehouden door voldoende toezicht uit te oefenen.

 

Het bedrijf is een boeterapport aangezegd op basis van artikel4.6 lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (het nalaten van metingen) en artikeI4.6, lid 3 (het niet nemen van maatregelen om de ruimte onmiddellijk te kunnen verlaten). []

 

Reageer op dit artikel