artikel

Nodig iets om handen hebben

Geen categorie

Door scheurtjes en gaatjes kunnen vloeistoffen doordringen in de huid. Maar permeatie gaat verder dan dat. Moleculen van (schadelijke) stoffen dringen door het rubber of de coating van de gebruikte handschoenen. Doordringing bij latex is een stuk gemakkelijker dan bij bijvoorbeeld Butyl- ofVitonrubber. Bij latex zijn de productmoleculen grove delen, waartussen schadelijke stoffen gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Bij Butyl en Viton zijn de moleculen dermate fijn, dat doordringen bijna niet mogelijk is. Normaal gesproken is aan een handschoen te zien of deze is aangetast. Hij zwelt op, wordt groter, de vingers laten los of de handschoen scheurt domweg kapot. Maar vooral latex handschoenen hebben de nare eigenschap dat ze uiterlijk geen gebreken vertonen, maar wel degelijk schadelijke stoffen doordringen, met alle gevaren van dien.

 

Wat gebeurt er nu bij permeatie van vloeistoffen? Als een werknemer een handschoen draagt en in aanraking komt met vloeistof waarin stoffen zitten die door de handschoen heen kunnen dringen, voelt hij of zij daar in eerste instantie niets van. Dit gebeurt namelijk onzichtbaar en door zulke kleine moleculen, dat die direct door de openstaande huid worden opgenomen. Dit proces duurt soms niet langer dan drie seconden. De huid staat bij het gebruik van vloeistof dichte handschoenen altijd ‘open’ om transpiratievocht af te voeren, en kan dus tegelijkertijd ongewenst vluchtige stoffen absorberen. Het proces voltrekt zich meestal zonder merkbare gevolgen, terwijl de werknemer denkt beschermd te zijn! Alleen bij direct irriterende of agressief bijtende producten zal een vervelend gevoel aan de hand ontstaan, waardoor de gebruiker weet dat er iets niet klopt. In alle andere gevallen wordt niets gevoeld, in eerste instantie.

 

De H-indicatie is een indicatie die wordt aangegeven in de nationale MAC-waardenlijst. In die lijst staan de maximale hoeveelheden die werknemers per dag mogen binnenkrijgen van elke bekende schadelijke stof Staat naast die notatie nog een ‘H’ aangegeven, dan is het product tot tien keer gemakkelijker door de huid op te nemen. Die producten worden namelijk in beginsel al niet door de natuurlijke vetlaag van de huid tegengehouden. Veel vervangers van oplosmiddelen in verf hebben een H-indicatie, maar ook stoffen als fenol en zwavelkoolstof

 

Vooral handschoenen gemaakt van latex, neopreen en nitril in het goedkopere segment – veelal in het Verre Oosten geproduceerd kunnen zelf ook schadelijke bestanddelen bevatten. Deze maken de handschoenen soepel en elastisch. In de praktijk worden ze aangeduid als accellerators of weekmakers. De stoffen kunnen tijdens het dragen van de handschoen vrijkomen en zo de huid binnendringen. Deze risicostoffen komen dus niet eens voort uit de vloeistoffen waarmee gewerkt wordt, maar vanuit de – ogenschijnlijk beschermende – handschoen zelf Ook dit gebeurt onzichtbaar en zonder direct gevoel. Hierdoor kunnen gebruikers van de handschoen een huidprobleem of allergie oplopen. In principe komen hier geen ernstige huidziektes uit voort, maar de irritatie of allergische reactie kan heftig zijn. Om dit probleem te bestrijden komen er momenteel steeds meer handschoenen op de markt die accellerator- of allergeenvrij zijn. Dit wordt dan duidelijk op de verpakking aangegeven en meestal ook kenbaar gemaakt met een specifieke kleur.

 

Ook handschoenen van latex hebben het nadeel dat de latexproteinen in de handschoen bij veel mensen een allergische reactie kunnen oproepen. Dit heeft niets te maken met goede of slechte handschoenen en goedkope of dure handschoenen, maar alleen met het gebruik van latex. De allergie kan zich op korte termijn ontwikkelen, maar kan ook een tijd sluimeren en zich dan ineens heftig manifesteren. Allergische reacties kunnen voorkomen worden door een latexvrije nitrilhandschoen te gebruiken.

 

Goede handschoenen bieden natuurlijk een perfecte bescherming tegen het gebruik van gevaarlijke stoffen, zonder enige bijwerking. Door de juiste voorlichting en een correcte selectie van in te zetten handschoenen, kunnen voornoemde gevaren voorkomen worden. Specialisten op dit terrein, veelal gerenommeerde importeurs en leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen, kunnen hierbij behulpzaam zijn.

 

PRESTOP BV Uden www.prestopbv.nl. info@prestopbv.nl

 

Reageer op dit artikel