artikel

Onder de bus

Geen categorie

In eerste instantie zoekt de monteur een veilig heenkomen bij deze riskante exercitie. Maar als het gewicht van de bus alleen niet genoeg blijkt om de stang los te krijgen, kruipt hij onder de bus.

 

Daar probeert hij de stang los te kloppen terwijl het gewicht van de bus er nog op rust. Hij manoeuvreert zijn bovenlichaam in de ruimte tussen de achteras en het buschassis en slaat de panhardstang met een paar slagen los. Prompt komt het chassis van de bus naar beneden, dat immers via een pijp op de stang rustte. Tot overmaat van ramp loopt de lucht uit de blaasbalgen, waardoor het chassis nog verder omlaag zakt. Hierdoor raakt de monteur bekneld tussen de metalen omkasting van de bus en de wielas, waarbij zijn borstkas fors wordt ingedrukt.

 

Collega’s zijn er snel bij en krikken de bus zover mogelijk omhoog. Ofschoon het hen niet lukt om het slachtoffer te bevrijden, weten ze wel de druk op ’s mans borst te verminderen. Samen met het per helikopter gearriveerde traumateam bevrijden ze hem uiteindelijk. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn letsel erg blijkt mee te vallen. Wonder boven wonder heeft de man enkel wat kneuzingen.

 

Onderzoek wijst uit dat het ongeval eigenlijk twee oorzaken had. Er waren geen maatregelen genomen om te voorkomen dat de bus naar beneden kon zakken. Met behulp van een krik of een stempel had het onverwacht terugzakken van de bus makkelijk kunnen worden voorkomen. Zo luidden ook de veiligheidsinstructies van het bedrijf: monteurs moesten hun bussen altijd eerst ‘afstempelen’. In de werkplaats waren dan ook voldoende in hoogte verstelbare bokken aanwezig.

 

De monteur had zich echter niet aan de instructies gehouden. Maar de werkgever trof ook blaam:

 

hij had moeten toezien op de naleving van de veiligheidsinstructies en -voorschriften. Had hij dat gedaan, dan had de monteur nooit nalatig kunnen zijn. Bovendien constateerde de arbeidsinspectie dat de veiligheidsinstructies niet duidelijk en specifiek genoeg waren.

 

De Arbeidsinspectie maakte tegen het bedrijf een boetrapport op. Het had onvoldoende toezicht gehouden op de naleving van de veiligheidsinstructie en -voorschriften (art. 8 lid 4 Arbeidsomstandighedenwet) en onvoldoende voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de bus ongewild in beweging zou komen (art. 3.17 Arbeidsomstandighedenbesluit).

 

Reageer op dit artikel