artikel

Op proef

Geen categorie

Op het moment van het ongeval was er nog geen enkele overeenstemming over de vorm en inhoud van de toekomstige samenwerking bereikt. De partijen hadden in ieder geval geen arbeidsovereenkomst getekend. De kantonrechter oordeelt toch dat de opdrachtgever als werkgever in de zin van artikel 7:658 BW moet worden aangemerkt. Dit omdat het slachtoffer werkzaamheden verrichtte binnen de onderneming van de opdrachtgever, hij de instructies van de opdrachtgever diende op te volgen en hij gebruikmaakte van de materialen en hulpmiddelen van de opdrachtgever. Dat er geen sprake was van een directe gezagsverhouding, maakt volgens de rechter niet uit. Daarnaast acht hij het niet aanvaardbaar dat de rechtspositie van een werknemer met een arbeidsovereenkomst verschilt van die van een medewerker zonder arbeidsovereenkomst. Omdat de opdrachtgever als werkgever is aan te merken, is de in artikel 7:658 beschreven zorgplicht van toepassing. De werkgever zou onvoldoende maatregelen hebben genomen om het ongeval te voorkomen, waardoor de zorgplicht met handen en voeten is getreden. De opdrachtgever moet dus de letselschade vergoeden.

 

Bovenstaande situatie komt veel voor. Voordat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, worden er bij wijze van proef werkzaamheden verricht om te beoordelen of de toekomstige werknemer het vak aankan. Als in deze voorfase een bedrijfsongeval plaatsvindt, moet de rechter beoordelen of er sprake is van werkgeverschap zoals bedoeld in artikel 7:658 BW. Pas dan kan worden geoordeeld of en in welke mate de zorgplicht door de werkgever is geschonden. De aanwezigheid van een contract in welke vorm dan ook zegt dus iets, maar niet alles. Aan de hand van de tussen partijen gewekte uitlatingen en verwachtingen moet de rechter beoordelen of er sprake is van het uitvoeren van werkzaamheden. Anders gezegd: er moet een werkverhouding bestaan zoals die van de werknemer met een arbeidsovereenkomst.

 

Kantonrechter Schiedam 7 december 2004, gepubliceerd in JAR 2005/41

 

Reageer op dit artikel