artikel

Pas op met werkhandschoenen bij een sneldraaiende as

Geen categorie

Bij deze werkwijze moet de stang rechtstandig kunnen worden ingebracht. Een van de extruders is echter ongelukkig geplaatst. Door de ondersteuningsconstructie van een andere extruder kan de bedieningsman zich niet in een lijn opstellen met het extruderhuis. De stang moet er nu schuin worden ingebracht en enigszins worden bijgebogen. De lange stang maakt door zijn lengte een heen en weergaande beweging. Deze dansende beweging wordt door het buigen van de stang nog versterkt.

 

De geleider staat ongeveer op 2 meter van de extruderopening en houdt de draaiende stang met twee handen vast. Met zijn rechterarm ondersteunt hij de as, zijn linkerarm ligt over de stang heen. Hij draagt werkhandschoenen. Plotseling grijpt de sneldraaiende stang de handschoen van zijn linkerhand en wordt de man over de stang heen getrokken. Zijn linkerringvinger wordt er afgerukt en zijn linkermiddenvinger breekt. Er is dus sprake van blijvend letsel.

 

Het zal duidelijk zijn dat er een verkeerde werkwijze werd toegepast. De pneumatische tol met de aangedreven stang was zeker geen veilig arbeidsmiddel. De man die de draaiende stang met zijn armen geleidde, droeg werkhandschoenen om verbranding van zijn handen te voorkomen.

 

In het bedrijf was al eerder gesignaleerd dat deze werkwijze gevaarlijk is. Maar doordat deze schoonmaakwerkzaamheden niet vaak plaatsvonden, is er niet actief gezocht naar een andere werkmethode.

 

Na het ongeval is het bedrijf onmiddellijk met deze wijze van schoonmaken gestopt. Het zal voor een alternatieve werkmethode kiezen, zoals het reinigen onder hoge druk. Maar het kalf was reeds verdronken. Natuurlijk had men daar van het begin af aan voor moeten kiezen.

 

Het gebruikte arbeidsmiddel, de pneumatische tol met aangedreven stang, was niet geschikt voor het uit te voeren werk. Dit beaamde ook de bedrijfsleiding. Op basis van artikel 7.3 lid 3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit zegde de Arbeidsinspectie een boeterapport aan.

 

Reageer op dit artikel