artikel

PHOV tilt Veiligheidskunde naar hoger plan

Geen categorie

De belangrijkste opleiding die PHOV verzorgt, is de opleiding Hogere Veiligheidskunde. ‘Deze training leidt mensen in 75 avonden op tot Hogere Veiligheidskundige, dat is een functionaris die in de Arbo-wet genoemd staat, naast de bedrijfsarts, de arbeidshygienist en de arbodeskundige’, zegt Daniels. ‘Deze functionarissen proberen te voorkomen dat werknemers door ziekte of ongevallen hun werk moeten verzuimen.’ Gort : ‘Het idee van de wet is dat je moet beheersen wat je kunt beheersen. ’ De doelgroep van de opleiding wordt gevormd door cursisten van HBO-niveau, met een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond die in hun werkomgeving bezig zijn met het voorkomen van ongevallen en het terugdringen van risico’s. Het kan gaan om mensen die werken bij bedrijven, bij arbodiensten, bij de overheid, advies- of ingenieursbureau’s. Naast de opleiding Hogere Veiligheidskunde verzorgt PHOV een opleiding op het gebied van de procesveiligheid. Daniels: ‘Daarbij moet je denken aan de chemische industrie, een sector met veel gevaren. Wij bemoeien ons met de risicobeheersing daarvan. Deze opleiding is vooral bedoeld voor mensen die werkzaam zijn als processengineer of troubleshooter in de chemische industrie. ’ Om actuele onderwerpen onder de aandacht te brengen, organiseert PHOV themadagen. ‘Wij haken in op wat in de maatschappij gebeurt, zonder overigens mee te gaan in de waan van de dag’, zegt Daniels. Gort : ‘Na de ramp in Enschede zijn wij er niet meteen bovenop gedoken met een themadag over vuurwerk in de woonomgeving. Dat vonden we opdat moment niet ethisch. Er hoeft niet eerst een ramp te gebeuren voordat we een themadag organiseren. Wel merken we dat er na een ramp ineens aandacht komt voor het vakgebied. Het is vreselijk, maar wij hebben baat bij rampen. Er komt dan geld vrij voor het vakgebied en mensen gaan zich scholen. ’ Wie na een themadag nog behoefte heeft aan verdieping of verbreding, of kennis wil opfrissen, kan bij PHOV korte cursussen volgen over actuele onderwerpen. Kennisverspreiding is ook een taak van PHOV. De stichting werkt mee aan het uitgeven van boeken op het gebied van Veiligheidskunde. ‘Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis’, zegt Daniels. ‘Dat staat in onze missie. Met als doel: het terugdringen van risico’s.’

 

De opleiding Hogere Veiligheidskunde van PHOV bestaat twintig jaar. ‘In die tijd hebben we een goede positie in de markt verworven’, stelt Daniels. ‘We hebben de concurrentie tot nu toe van ons afgehouden. ’ Volgens Daniels is het niet zo eenvoudig om zo’n opleiding te verzorgen. ‘Er komen tijdens de opleiding zo’n veertig docenten opdraven. Wij hebben een enorm netwerk van professionals uit het bedrijfsleven die avonden verzorgen. Dat kan een concurrent niet zomaar even organiseren. De specifieke deskundigheid die er op het gebied van de Veiligheidskunde in Nederland is, is bij ons vertegenwoordigd. ’ In Nederland is PHOV, samen met TopTech van de TU Delft, de enige aanbieder van de opleiding Hogere Veiligheidskunde. ‘In Delft ligt de nadruk op het academische onderzoek, terwijl onze opleiding meer praktisch is’, zegt Gort. Liefhebbers kunnen de opleiding ook in Antwerpen doen, maar een aanrader vinden Gort en Daniels dat niet. ‘Het Belgische onderwijs is wat schoolser. Bovendien is onze opleiding gestoeld op de Nederlandse wetgeving. Nederland loopt in Europa toch voorop als het om Veiligheidskunde gaat, onze opleiding is gedegen en onderbouwd.’

 

De opleiding Hogere Veiligheidskunde van PHOV staat goed bekend. ‘Onze docenten zijn specialisten op hun vakgebied’, stelt Daniels. ‘De logistiek rondom de cursussen is bij ons goed georganiseerd. Iedereen is op het juiste moment op de juiste plaats.’ Gort : ‘En verder is het een voordeel voor de werkgever dat het avondonderwijs is. Werkgevers zijn hun mensen niet overdag kwijt. Dat concept bewijst zich dus al twintig jaar. ’ Om bij cursisten de vinger aan de pols te houden, evalueert PHOV regelmatig de opleiding. Punten die daaruit naar voren komen, zoals een docent die niet bevalt of lesmateriaal dat niet up to date is, neemt PHOV mee bij het inrichten van de volgende cursus. Daniels: ‘Waar we ook goed op scoren bij cursisten is de centrale locatie in Utrecht waar onze opleidingen gegeven worden. Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto. ’ Voor de toekomst houdt PHOV vast aan het succesconcept van de opleiding. ‘Daarnaast willen we ons aanbod verbreden. En wat we al goed doen, kan altijd nog beter’, besluit Daniels.

 

OVER PHOV

 

De stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV) is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Zuyd uit Heerlen, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht. TNO Kwaliteit van Leven/Arbeid participeert eveneens in deze Stichting. PHOV verzorgt, naast diverse andere opleidingen, de gecertificeerde opleiding Hogere Veiligheidskunde. Die wordt gemiddeld door vijftig cursisten per jaar gevolgd. PHOV is gevestigd in Utrecht. Er werken vier mensen op het cursusbureau. De stichting maakt gebruik van zo’n honderd freelancers. www.phov.nl

 

 

Reageer op dit artikel