artikel

Reinigen onder hoge druk

Geen categorie

De spuiter gebruikt een voetpedaal voor het op druk brengen en het drukloos maken. Tijdens het schoonmaken bevindt de pijp zich tussen zijn voeten. Hij laat de spuitlans in de pijp zakken. Bij het naar boven halen wordt hij waarschijnlijk verrast door de reactiekracht. Hij maakt de lans niet tijdig drukloos. Zodra de spuitlans van de pijp vrijkomt schiet die naar rechts en spuit met een hoge drukstraal in de rechtervoet van man, net boven de wreef. Deze loopt ernstige verwondingen op en wordt direct in een gespecialiseerd ziekenhuis aan zijn voet geopereerd.

 

Het slachtoff er heeft, tijdens het naar boven halen van de spuitlans, zijn linkervoet te laat van het voetpedaal gehaald. Hij heeft vermoedelijk geprobeerd ook het laatste stuk van de pijp te reinigen en heeft toen per ongeluk de lans uit de pijp getrokken. Volgens het slachtoff er blokkeerde bovendien de ronddraaiende fl uit, waardoor een grote dwarskracht naar rechts ontstond.

 

Bij het werken met een hogedrukspuitlans moet men er voortdurend op bedacht zijn dat de waterstraal niet op het eigen lichaam of op het lichaam van anderen wordt gericht. De spuiter dient dan tijdens zijn werk voortdurend op zijn hoede te zijn. Het slachtoff er was een gecertificeerde spuiter en dus voldoende opgeleid.

 

Om toekomstige ongevallen te voorkomen, is het nodig om de werkwijze en de uitrusting tegen het licht te houden. Hierbij kan men denken aan:

 

– het aanpassen van de werkwijze, waarbij a) de pijpen van onderen naar boven worden doorgespoten, b) ervoor gezorgd wordt dat de bij de spuitplaats aanwezige tweede spuiter/machinist voorzien is van een noodstop, zodat hij onmiddellijk kan ingrijpen.

 

– het gebruik van een looprooster, zodat de spuiter niet meer op de pijpen staat. De spuiter kan zijn spuitlans tussen de profi elen van het rooster vastzetten.

 

– het dragen van hogedrukspuitlaarzen die tegen de hogedrukwaterstraal bescherming bieden.

 

Tijdens het werken met hogedrukapparatuur waren onvoldoende maatregelen getroff en om het gevaar te beperken. Bovendien was er geen noodstop op de spuitplaats aanwezig.

 

De vrachtwagen met de hogedrukinstallatie, die buiten de fabriek stond opgesteld, was wel voorzien van een noodstopknop. Het bedrijf werd een boete aangezegd op basis van respectievelijk de artikelen 7.3, lid 4 en 7.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

 

Reageer op dit artikel