artikel

Schuivende panelen

Geen categorie

De gemeente meldt het ongeval direct bij de Arbeidsinspectie, omdat er sprake is van blijvend letsel.

 

De inspecteurs constateren dat de ontvangsthal er een is zoals zovele: ruim van opzet, met veel glas en licht en voorzien van een natuurstenen vloer. Proefondervindelijk stellen de inspecteurs vast dat de bodemplaat van de kolom over de natuurstenen vloer kan schuiven. Wanneer zij met het laatste paneel schuiven, verandert het achterste gedeelte van de scheidingswand eenvoudig van vorm.

 

Uit verklaringen van de betrokken werknemers blijkt dat het veranderen van de wandopstelling al jaren probleemloos was verlopen. De Arbeidsinspectie reconstrueert het ongeval als volgt. Op de ochtend van het ongeval werken de medewerkers volgens de gebruikelijke routine. Zij tillen samen de panelen uit de kolommen, leggen ze weg en rollen de stalen kolommen naar de juiste plaats.

 

Op zicht bepalen zij of de wand de juiste opstelling heeft. Bij het inhangen van het laatste paneel ontdekken zij dat dit paneel aan het einde van de wand niet goed uitkomt. Door ervaring wijs geworden weten zij dat het met een forse krachtsinspanning mogelijk is de staanders over de vloer te schuiven. Dus besluiten zij dat te doen. Een werknemer duwt met kracht tegen de laatste kolom.

 

Het slachtoffer duwt mee, met een hand op de rand van het laatste paneel en de andere hand op het paneel. Door het geduw begint de voorlaatste kolom te draaien, waardoor de hand van het slachtoffer bekneld raakt tussen de rand van het laatste paneel en de kolom.

 

De Arbeidsinspectie maakt tegen de gemeente een boeterapport op. Dit op basis van artikel 3.3 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De gemeente had moeten zorgen voor een veilig verplaatsbare wand. Ze vervangt hierop de wand door een lichter en beter verplaatsbaar exemplaar.

 

Niettemin legt het Boetebureau haar een boete op van 4100 euro.

 

Reageer op dit artikel