artikel

Spelende werknemers

Geen categorie

De werknemers zijn hier goed in de fout gegaan. Palletwagens zijn immers geen speelgoed. Ook had de een nooit de noodstopschakelaar van de palletwagen onklaar mogen maken. Zij hebben de palletwagens kortom gebruikt voor een doel en op een wijze waarvoor deze niet zijn ontworpen.

 

Maar ook de werkgever treft blaam: hij had geen adequaat toezicht gehouden op de naleving van de – overigens ruimschoots aanwezige – veiligheidsvoorschriften. En hij wist dat de kans op een ongeluk niet louter theoretisch was: de voorgaande anderhalf jaar hadden meerdere ongevallen plaatsgevonden. Zo had een werknemer bij het lossen van een vrachtwagen producten uit een rolcontainer op zijn schouder gekregen en was een ander door een palletwagen aangereden.

 

Bovendien was de werkgever een keer gewaarschuwd door de Arbeidsinspectie voor de te hoge snelheid waarmee de werknemers met palletwagens door het bedrijf reden. De bedrijfsleiding zou hiertegen actie ondernemen. Bij een ander bezoek werd geconstateerd dat het bedrijf vijftienjarige uitzendkrachten inzette voor zeer zwaar werk in een industriele omgeving. Ook droegen sommige werknemers, onder wie de vestigingsmanager, geen veiligheidsschoenen. Het bedrijf was, naast een RI&E, in het bezit van een rapport van een gespecialiseerd adviesbureau over de omgang met interne transportmiddelen. Daarin waren verschillende knelpunten gesignaleerd, waaronder de te hoge snelheid van de palletwagens. Zes maanden na het verschijnen van het rapport had het bedrijf echter nog niets met de aanbevelingen gedaan.

 

De Arbeidsinspectie maakte in plaats van een ‘ongevalsboeterapport’een ‘boeterapport’ op tegen het bedrijf. Het ongeval was namelijk niet meldingsplichtig, want er was geen sprake van blijvend of ernstig letsel, noch was het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen. Bij een boeterapport zijn de boetes lager.

 

In het boeterapport werden twee overtredingen opgenomen: het oneigenlijk gebruik van een arbeidsmiddel, (een ernstig beboetbaar feit art. 7.3 lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit) en het onvoldoende toezicht houden op de naleving van de veiligheidsinstructies en -voorschriften (art. 8 lid 4 van de Arbeidsomstandighedenwet), wat een direct beboetbaar feit oplevert.

 

Reageer op dit artikel