artikel

Vechten tegen vlrussen

Geen categorie

In de strijd tegen virussen en bacterien heeft de Amerikaanse fIrma SafeLife een doorbraak bereikt met de ontwikkeling van de Triosyn-technologie. Deze technologie bestrijdt virussen en bacterien effectief zonder dat gebruikers gezondheidsrisico’s lopen die worden veroorzaakt door de bestrijdingsmethode zelf. De basis van de Triosyn-technologie is jodium. Deze jodium wordt verwerkt tot een kunsthars opgebouwd uit polymeer en jodium. De jodiumdeeltjes worden elektrochemisch gebonden aan het polymeer met Tri-Jodide-moleculen. Deze elektrochemische binding wordt verstoord bij contact met micro-organismen, waardoor enkele jodiummoleculen loslaten. Deze jodiummoleculen infecteren de micro-organismen die daardoor worden uitgeschakeld. Dit alles gebeurt in slechts een fractie van een seconde.

 

De Triosyn-technologie is ontwikkeld door de Canadese Triosyn Research Laboratories. Zij vormen een onderdeel van de Amerikaanse organisatie Safellie Corporation (www.safelifecorp.com). Deze onderneming ontwikkelt technieken en middelen die de kans op blootstelling aan en besmetting met microbiologische agentia zo klein mogelijk maken. Deze ontwikkelingen moeten de gevolgen van pandemieen, bioterrorisme en milieurampen tot het minimum te beperken en de maatschappij zo goed mogelijk draaiende te houden.

 

De techniek wordt onder andere toegepast in de nieuwste sheltertenten van het Amerikaanse leger. Het tentdoek wordt hierbij voorzien van een laag Triosyn-materiaal. Door het natuurlijk ademen van het doek, zonder aan- of afzuiging, houdt deze laag alle ongewenste micro-organismen buiten de tent. Ook kan de techniek worden toegepast in adembescherming, kleding en filtersystemen – zoals airconditioning. Daarnaast kan het materiaal ook worden ingezet in pleister en gaaskompressen. Onderzoek wijst uit dat wonden beschermd door de Triosyn-techniek tot zeven dagen lang effectief worden beschermd tegen infecties.

 

SafeLife heeft de Triosyn-technologie toegepast in een FFP3-stofmasker. Triosyn T 5000 V. Dit masker heeft veel voordelen ten opzichte van de huidige stofmaskers. Een normaal FFP3-masker biedt een behoorlijke bescherming tegen extreem kleine deeltjes zoals virussen. Deze bescherming is minimaal 99,8 procent. In de praktijk betekent dit dat slechts twee van de duizend deeltjes de luchtwegen daadwerkelijk zullen bereiken. Maar niet alleen het aantal micro-organismen is een belangrijke factor, ook het gevaar van het betreffende organisme. Van sommige virussen kunnen slechts enkele deeltjes al een infectie veroorzaken. Zo kan een nies al ruim 10.000 deeltjes kleiner dan 1 micron verspreiden.

 

De hoogste graad van bescherming is dus in deze gevallen noodzakelijk.

 

Normale FFP3-maskers hebben het nadeel dat schadelijke microorganismen alleen worden afgestoten en niet worden uitgeschakeld. Het uitschakelen van schadelijke micro-organismen is een belangrijke eigenschap van de Triosyn-techniek. Daarom beschermt Triosyn T 5000 V voor 99,99 procent tegen deeltjes, zelfs als ze kleiner zijn dan 5 micron, gedurende acht uur gebruik. Deels wordt dit bereikt door het Triosyn-materiaal, maar voor een deel ook door de afdichting van dit masker. Dit dicht bewezen beter af dan de reguliere FFP3-maskers.

 

Bijzonder aan dit nieuwe materiaal is ook dat het eventueel inademen van de jodiumdeeltjes niet schadelijk is voor de gezondheid van de gebruikers. Het effect van een achturige werkdag is vergelijkbaar met het binnenkrijgen van een snufje zout. Binnen afzienbare tijd volgen ook chirurgische maskers met de Triosyntechnologie.

 

Meer productinformatie is te vinden op www.intersafe.eu.

 

Reageer op dit artikel