artikel

Zwaar tillen aan licht gips

Geen categorie

Blokkenstellers versjouwen op een dag heel wat gewicht. Gemiddeld verwerkten de blokkenstellers uit het onderzoek 100 hele en 45 halve blokken per dag, in totaal 2400 kilo. ‘Een standaardgipsblok weegt 18 kilo’, vertelt Henk Hartveld, projectcoordinator bij het arboconvenant Afbouw & Onderhoud. ‘Dat is het in de cao voorgeschreven en bij het arboconvenant overgenomen gewicht. Omdat het gips vocht opzuigt, zijn de blokken in de praktijk echter vaak toch zwaarder.’ Dat klopt. De blokken waarmee de blokkenstellers uit het onderzoek werkten wogen gemiddeld iets meer dan 19 kilo per stuk.

 

Toch noemen de onderzoekers het gewicht van de blokken niet de belangrijkste oorzaak voor de hoge fysieke belasting. Volgens hen vormt met name het herhaald en diep bukken het probleem. Vooral bij het plaatsen van de onderste twee rijen blokken moeten de blokkenstellers ver vooroverbuigen, wat slecht is voor de rug. Bij het plaatsen van de bovenste blokken is de belasting van schouders en nek bovendien groot, omdat de blokkenstellers dan boven hun macht werken.

 

Daarom verwachten de onderzoekers meer heil van het optimaliseren van de werkhoogte en de inzet van hulpmiddelen, dan van een verlaging van het gewicht van de blokken. Dat zal de sector hen in dank afnemen, want lichtere en dus kleinere gipsblokken heten duurder om te produceren en verwerken. ‘En dat is een belangrijk gegeven in een branche waar zwaar op prijs wordt geconcurreerd.’

 

Optimalere werkhoogten en hulpmiddelen moeten het werken dus lichter gaan maken. Van de inzet van de laatste verwacht Hartman voorlopig niet veel. ‘Het probleem is dat er geen geschikte hijskraantjes op de markt zijn. We hebben tal van machines bekeken, maar ze hebben allemaal de ruimte nodig. Dat maakt ze ongeschikt voor toepassing in de woningbouw.’

 

De sector laat nu onderzoeken welk effect een optimalere werkhoogte heeft op de fysieke belasting. Die optimalere hoogte is een kwestie van de gipsbloken slim stapelen en verhoogd neerzetten. Hartveld: ‘Normaal staan de werkvoorraad gipsblokken en de bak met specie op de grond. In de proefopstelling zetten de blokkenstellers ze dertig centimeter hoger. Daardoor hoeven ze minder ver voorover te buigen. Verder zetten ze de onderste en de bovenste blokken van het muurtje op een andere manier op elkaar. Gipsblokken zijn rechthoekig. Normaal worden ze met de lange kanten omhoog gezet. Voor de proef zetten we de blokken juist met de korte kanten omhoog. Daardoor werken de stellers korter beneden de knieen en boven de schouders.’ Het onderzoek loopt tot deze zomer.

 

Robin Grouwstra e.a.,Wat is de fysieke belasting tijdens het handmatig verwerken van gipsblokken van 18 kg?, Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid, AMC/UvA; Expres, expertise centrum voor revalidatie, ergonomie en sport, VU A’dam; Stichting Arbouw, Amsterdam 2005. Download het rapport via: http://www.samenbeter.info/import/bestanden/pdf/onderzoek-verwerking-gipsblokken.pdf.

 

Reageer op dit artikel