artikel

Broddelwerk!

Geen categorie

Auteur: Rob Poort

 

Zoals bekend, was het bij de invoering van de gewijzigde arbeidsomstandighedenwet in januari 2007 de bedoeling, dat de overheid vooral doelvoorschriften voorschrijft en dat de sociale partners zelf de middelen bepalen die zij dan vervolgens vastleggen in de zogenoemde arbocatalogi. Dat zou voor januari 2010 zijn beslag moeten hebben en dan zouden ook de vermaledijde arbobeleidsregels verdwijnen.

Het probleem is dat deze gewenste werkwijze niet in de wet is vastgelegd; dat vonden diezelfde Kamerleden indertijd niet nodig. De werkgevers en werknemers zouden immers zelf mans genoeg zijn om dit proces te beheersen. Maar, zo vervolgde het bericht, tot nu toe zijn er 27 van de ongeveer 250 arbocatalogi door de Arbeidsinspectie ‘goedgekeurd’. Een kwalificatie die overigens niet van mij komt. Voor zover mij bekend toetst die inspectie alleen marginaal, maar dat terzijde. Volgens een rekensommetje zou dus maar 16,5 procent van de werknemers onder een arbocatalogus vallen. Daarom vroegen de Kamerleden aan minister Donner om niet te snel de landelijke regels – bedoeld worden denk ik de beleidsregels – te schrappen. Dan zouden de inspecteurs van de Arbeidsinspectie bij hun handhavende functie immers met lege handen komen te staan.

Maar de minister ziet dat anders. Hij verwacht dat eind van dit jaar 70 tot 80 procent van de arbocatalogi tot stand zijn gekomen. Hij wil druk op de ketel houden: de werkgevers en de sectoren die hun arbocatalogus straks niet op orde hebben, krijgen te maken met een strengere beoordeling door de Arbeidsinspectie. U begrijpt, er gaat een rilling van angst door werkgevend Nederland. In zijn antwoord gaf de minister ook aan dat er in bepaalde sectoren nog discussie gaande is over de vraag of de afspraken op branche- of op bedrijfsniveau moeten worden gemaakt.

<P>Dat laatste is een merkwaardige opmerking. Het beleid van het ministerie van Donner is immers dat catalogi op bedrijfsniveau niet zullen worden getoetst. Hoe je daar dan op kunt handhaven, blijft verborgen in de schoot der toekomst. Maar nog droeviger is het feit dat een arbocatalogus die naam al krijgt als er twee risico’s in worden opgenomen. Dan is de catalogus rijp voor toetsing en kan ook de eventuele subsidie van 50.000 euro worden opgehaald.

Nou zit ik al een tijdje in dit vak, maar ik ben nog geen bedrijf tegengekomen waar de arbeidsveiligheid beperkt was tot twee risico’s. De voorloper van de Arbeidsomstandighedenwet – de Veiligheidswet – dateert uit 1934. In 1937 kwam het eerste Veiligheidsbesluit voor Fabrieken en Werkplaatsen. Dat is te zien als een catalogus van (arbeids)risico’s. Het is werkelijk beschamend dat sectoren ruim 70 jaar later weg kunnen komen met dergelijk broddelwerk! Dat komt de bescherming van de werknemers zeker niet ten goede.

 

Rob Poort is jurist en veiligheidsA­kundige bij Bureau Poort.

Reageren? www.bureaupoort.nl 

 

 

Reageer op dit artikel