artikel

‘Dan ontsla je me toch?’

Geen categorie

Een dag later wordt hij daarop aangesproken, maar hij heeft geen aannemelijke verklaring voor zijn gedrag. Op 5 november deelt de directeur de man ’s morgens mee dat er weer tot 20.00 uur gewerkt wordt, waarop de man zegt: ‘dan ontsla je me toch?’. Hij klokt die dag om 15.00 uur uit en wordt daarop op staande voet ontslagen.

 

Het verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst door Duistergast wordt toegewezen. De werknemer gaat in beroep. Het hof acht bewezen dat de werknemer op 3 en 5 november wist dat hij na voltooiing van de andere werkzaamheden naar de tanks terug moest om het werk te doen waar hij volgens het rooster tot 20.00 uur mee was belast. Dat was hem ook uitdrukkelijk meegedeeld. Uit het memo blijkt hoe veel belang Duistergast hechtte aan de inzet van zijn werknemers bij het onderhoudsproject. Dat betekent dat de man zich ook bewust is geweest, of in elk geval had kunnen zijn, van het ongeoorloofde karakter van zijn vroegtijdige vertrek. Er is daarmee sprake van herhaalde werkweigering. Het hoger beroep wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel