artikel

Werkt u mee aan de richtlijn “Geluid op de werkplek”?

Geen categorie

Deze richtlijn heeft onder andere als doel een koppeling te maken tussen het meetvoorschrift (ISO 9612), het arbeidsomstandighedenbesluit en de preventiepraktijk. NEN-Arbeid zoekt nieuwe leden voor deze werkgroep.

In de richtlijn kan worden meegenomen:

  • Stroomschema’s voor te nemen stappen en beslissingen;
  • Hoe het effect van gehoorbescherming te berekenen;
  • Bepaling voorkeur meetmethode.

 

De werkgroep zal onderdeel uitmaken van het ergonomie – platform van NEN-Arbeid.

Wilt u deelnemen? Stuur een email voor 8 januari 2010 aan mailto:arbeid@nen.nl Wij zoeken met name nog arbo-professionals die in de industrie werkzaam zijn als medewerker arbeidsomstandigheden of –veiligheid.

Reageer op dit artikel