artikel

Vervoer gevaarlijke lading bij slecht weer

Geen categorie

Als het zicht minder is dan vijftig meter is het niet toegestaan om gevaarlijke stoffen te vervoeren in tanks, losgestort of in colli, in hoeveelheden die per transporteenheid groter zijn dan de voorwaardelijk vrijgestelde hoeveelheden bedoeld in randnummer 1.1.3.6 van bijlage 1.

Ook vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 mag dan niet vervoerd worden als er sprake is van een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram.

Als het zicht minder is dan tweehonderd meter is het vervoer van de volgende gevaarlijke stoffen niet toegestaan:

  • gevaarlijke stoffen in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is;
  • vuurwerk boven de vrijgestelde hoeveelheden als bedoeld in randnummer 1.1.3.6, alsmede vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram.

 

Ontheffing
De minister kan ontheffing verlenen als er sprake is van langdurige gladheid en het spoedeisende karakter van het vervoer is aangetoond.

Reageer op dit artikel