artikel

Oorzaken

Geen categorie

Het verbieden van het gebruik van een mobiele telefoon is alleen te rechtvaardigen wanneer daardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Dat moet dan via de RI&E inzichtelijk worden. Vervolgens is het de vraag of het verbod overal moet gelden of alleen voor specifieke gebieden. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk is waar en wanneer het gebruik verboden is. Dit kun je regelen door het plaatsen van verbodsborden, door het opnemen in interne instructies of bijvoorbeeld in contracten met derden. Kijk voor voorbeelden van korte en krachtige beschrijvingen eens op de volgende links:

http://www.chemiepark.nl/NL/Arbohandboek/PDF/Handboek%20Arbo%20Regels%20Hfst%203-15.pdf

www.basf.be/…/BASF_Veiligheidsintroductie_nl.ppt  

Reageer op dit artikel