artikel

Rooksignalen

Geen categorie

Er mag op geen enkele werkplek gerookt worden. Roken op het werk mag alleen in aparte rookruimten. Werkgevers mogen hiervoor aparte rookruimten inrichten, maar zijn dat niet verplicht. Als iemand zijn werk regelmatig staakt om te roken, dan mag de werkgever hier samen met de OR afspraken over maken.

Kijk ook eens op deze websites:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken

http://www.stivoro.nl/Voor_volwassenen/Rookbeleid___Tabakswet/Informatie_voor_werknemers/index.aspx

Reageer op dit artikel