blog

Wer sich grün macht

Geen categorie

Er is een Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, en als er een milieuconferentie is – zoals laatst in Kopenhagen –  is dat groot nieuws in Nederland.

Wer sich grün macht

 

Voor een beter milieu moeten er dus dwingende maatregelen komen, en er wordt ruim subsidie verleend en streng gehandhaafd. Als ergens een zeldzaam geelgerand torretje wordt gespot, ligt de bouw van een woonwijk of industrieterrein stil. De goeie ouwe gloeilamp wordt van staatswege verboden en moet gescheiden worden ingezameld, naast het papier, het plastic, de batterijen en nog veel meer.

 

We hebben zelfs een partij voor dieren, met een aanvoerster die er (echt waar!) schande van spreekt als president Obama voor het oog van de camera een hinderlijke vlieg dood slaat. En op gezag van de Tweede Kamer wordt de beesten in de Oostvaardersplassen gratis hooi aangeboden (wat ze overigens hautain versmaden).

 

Het contrast met gezondheid en veiligheid op het werk is schrikbarend. We hebben geen eigen minister, er zijn in heel Nederland niet meer dan een paar honderd arbeidsinspecteurs en het Veiligheidsinstituut is al jaren geleden aan TNO verkwanseld. Dwingende arbo-maatregelen zijn tegenwoordig uit den boze, de overheid licht slechts voor en stimuleert. In de Tweede Kamer weet bijna niemand uberhaupt iets van arbeidsomstandigheden. De Europese week van de Veiligheid krijgt hoogstens een artikeltje in onze vakblaadjes. Wat hebben we toch een ondankbaar vak.

 

Als we nu eens gaan doen of gezondheid op het werk net zo belangrijk is als gezondheid van ecosystemen, zou dat helpen? Blootstelling aan dieselroet is eigenlijk een milieuprobleem, OPS schilders zijn milieuslachtoffers, arbeidsveiligheid is eigenlijk een soort procesveiligheid. Kortom, arbo is een onderdeel van milieu en daarom dus heel belangrijk!

 

Het is een verleidelijke gedachte, maar toch ben ik er niet voor. Want gezondheid, ook op het werk, is uiteindelijk een belangrijker waarde dan milieu. Het nut van milieuzorg is immers afgeleid van gezondheid. De aandacht voor milieu is bovendien modieus en heeft decadente trekjes: de vlieg van Obama, het inzamelen van plastic dat ook door een machine kan worden gescheiden, de PVC-vrije bankpas.

 

De groene mode gaat ooit weer over, maar zorg voor gezondheid als maatschappelijk belang blijft nodig. Dus, arbo-kameraden: meer zelfbewustzijn en daadkracht, dan komen we er wel. Of, om het met Goethe te zeggen: ‘Wer sich allzu grun macht, den fressen die Ziegen’. Wie zich te groen maakt, wordt door de geiten opgevreten.

Reageer op dit artikel