nieuws

Roel Coutinho (RIVM): “Griepvaccin werkt niet goed”

Geen categorie

Coutinho zegt in de uitzending van het actuele documentaireprogramma ook dat het vaccin het minst werkt bij mensen die oud en ongezond zijn. Viroloog Ab Osterhaus laat de redactie van Zembla weten dat de werking van het griepvaccin in oude onderzoeken te positief is voorgesteld. ‘In het verleden is nogal wat onderzoek gedaan en dat onderzoek is te optimistisch uitgevallen, dat wil zeggen dat de te voorkomen aantallen sterfgevallen ten gevolge van vaccinatie te hoog werd ingeschat.’

Eigenlijk weet niemand precies hoe goed het griepvaccin werkt. Er is namelijk nooit goed onderzoek naar gedaan. In 2006 publiceert de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, hierover een vernietigend artikel. Ze hielden alle onderzoeken tegen het licht en kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet waarvoor die is bedoeld, namelijk longontsteking en sterfte voorkomen. Deze conclusie heeft de Cochrane Collaboration in juni van dit jaar in een nieuw artikel bevestigd. Hoogleraar innovatie en medische biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in Zembla: ‘De studies bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin eigenlijk niet werkt.’ Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet.

Aantal griepdoden lager
Het aantal mensen dat jaarlijks aan het influenzavirus in Nederland overlijdt, blijkt gebaseerd te zijn op een grove schatting. Het RIVM stelt op haar site dat er jaarlijks tussen de 1000 en 2000 influenzadoden zijn. Als er tijdens de winter meer mensen doodgaan dan normaal en als men weet dat het influenzavirus in het land is, noteert het RIVM alle extra doden als influenzadoden. Schellekens stelt dat er waarschijnlijk veel minder doden vallen door influenza omdat er in de wintermaanden ook mensen doodgaan aan allerlei andere virussen waartegen het vaccin niet helpt. Hij kijkt liever naar de cijfers van het CBS, die per winter gemiddeld aan niet meer dan 200 influenzadoden komen. Toch blijven griepdeskundigen volhouden dat influenza een groot gevaar is dat jaarlijks bestreden moet worden met het wintergriepvaccin.

Nederland heeft met 4 miljoen griepvaccinaties per jaar, de hoogste vaccinatiegraad van Europa. Aan de mensen die een griepprik halen wordt in een informatiefolder verteld dat ze daarmee zijn beschermd tegen longontsteking en sterfte als gevolg van het influenzavirus.

Kosten
In 2007 werd de leeftijd waarop mensen gratis een griepprik kunnen halen zelfs verlaagd van 65 naar 60 jaar. Daarmee kwamen er weer bijna een miljoen vaccinaties bij. Nederland heeft de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. De kosten van de afgelopen wintergriepcampagne bedroegen 55 miljoen euro.

Belangenverstrengeling
Zembla suggereert in de uitzending dat griepdeskundigen die de Gezondheidsraad adviseren banden hebben met de farmaceutische industrie. Uit hun onderzoek blijkt dat Ab Osterhaus bijvoorbeeld in vier wetenschappelijke adviesraden van de industrie zit, waaronder in die van Solvay, een van de twee griepvaccinproducenten die aan de Nederlandse markt leveren. Daarnaast blijkt hij voorzitter van ESWI, een machtige door de farmaceutische industrie betaalde Europese onderzoeks- en lobbyclub, die zich tot doel stelt de vaccinatiegraad onder de Europeanen te verhogen naar 33 procent (150 miljoen vaccins). ESWI adviseert op haar beurt weer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De WHO kwam het afgelopen jaar in opspraak vanwege de belangen die haar adviseursin de farmaceutische industrie hebben. Deborah Cohen onderzocht die belangen en publiceerde hierover in het British Medical Journal. In Zembla vertelt Cohen dat er binnen de WHO adviseurs waren die er voor hebben gezorgd dat de definitie van een pandemie versoepeld werd. Het aantal doden was niet langer van belang. Door het uitroepen van een pandemie traden slapende contracten met de farmaceuten in werking en kon er voor miljarden aan vaccins worden geproduceerd. Voor een pandemie die nog milder bleek dan de gemiddelde wintergriep en tot dan toe slechts 144 doden had geeist.

Reageer op dit artikel