artikel

Arbeidsgehandicapten onder het minimumloon

Gezond werken

In een sociale werkvoorziening werken mensen die door een geestelijke of lichamelijke beperking geen reguliere baan kunnen vinden. Van de honderdduizend arbeidsgehandicapten met een zogeheten WSW-indicatie, werkt driekwart in een afgeschermde sociale werkplaats. De overige 25 procent is gedetacheerd en werkt onder begeleiding in het bedrijfsleven of bij de overheid. De wachtlijst voor een WSW-baan schommelt permanent rond de twintigduizend.

 

Het kabinet wil dat veel meer arbeidsgehandicapten doorstromen naar een gedetacheerde baan bij een ‘echte’ werkgever. Het probleem is echter dat de huidige cao er een is ‘met een gouden randje’. Daardoor ontbreekt een financiele prikkel.

Reageer op dit artikel