artikel

Terugdringen van kort verzuim

Gezond werken

HR-dienstverlener 365 heeft een analyse uitgevoerd onder ruim een miljoen werknemers om een beeld te krijgen van de kosten en andere gevolgen van kortdurend verzuim. Van het totale verzuim is 72 procent kortdurend (een week of minder). Werkgevers in Nederland zijn gemiddeld 15 procent van de totale verzuimkosten kwijt aan dit korte verzuim. Het gaat dan om doorlopende loonkosten, kosten van vervangend personeel en gemiste productiviteit, maar ook om kosten van controle, administratieve kosten, tijd die het management kwijt is aan het zoeken van een oplossing en dergelijke. Dit kost bij elkaar ongeveer 250 euro per verzuimdag.  

 En wat levert hem dat op? Als een medewerker eens ‘een dagje ziek’ is valt dat over het algemeen niet zo op. Juist daardoor zijn Nederlandse werkgevers geneigd om de gevolgen ervan te onderschatten.

 

Maar wat zijn dan precies de kosten en andere gevolgen van kortdurend verzuim? Om daar een beeld van te krijgen heeft HR-dienstverlener 365 een analyse uitgevoerd onder ruim een miljoen werknemers.Van het totale verzuim is 72 procent kortdurend (een week of minder). Werkgevers in Nederland zijn gemiddeld 15 procent van de totale verzuimkosten kwijt aan dit korte verzuim. Het gaat dan om doorlopende loonkosten, kosten van vervangend personeel en gemiste productiviteit, maar ook om kosten van controle, administratieve kosten, tijd die het management kwijt is aan het zoeken van een oplossing en dergelijke. Dit kost bij elkaar ongeveer 250 euro per verzuimdag.

Kort verzuim kan een signaal zijn dat het niet goed gaat met de werknemer of dat er een motivatieprobleem speelt. Het is dan van belang dat werkgevers of leidinggevenden met de werknemer in gesprek gaan om te bepalen of het verzuim met het werk te maken heeft, met de betrokkenheid van de werknemer of dat er medische oorzaken zijn.In al deze gevallen heeft kort verzuim er vaak mee te maken dat het werk de medewerker meer energie kost dan het oplevert.

 

Bevlogenheid loont
De top-businessunits – als het gaat om bevlogenheid – scoorden 1 procent tot 4 procent hoger op winstgevendheid.Hun jaarlijkse omzet was gemiddeld bijna 1 miljoen dollar hoger. Het verzuim daalde met 27 procent en de productiviteit steeg met 18 procent als de werknemers bevlogen waren.Het loont dus om te werken aan de bevlogenheid.

Al met al is het aanpakken van kort verzuim een essentiele schakel in het verzuimbeleid. Argumenten daarvoor zijn de kosten, maar ook de verstoring van de planning en de kans oplangdurig verzuim, uitlopend op arbeidsongeschiktheid. De werkgever die kort verzuim wil aanpakken, kan zich niet beperken tot het aanspreken van de medewerker op diens verzuimgedrag.Hij zal ook iets moeten doen aan de bevlogenheid.Daarmee verhoogt hij ook nog eens de productiviteit.

Rob Pijpers is werkzaam als consultant bij 365/KeurCompany.

Reageer op dit artikel