artikel

Big data als glazen bol

Gezond werken

Werkgevers weten meer over werknemers dan ooit. Databases kraken onder de zetabytes aan informatie via onderzoek, internet, social media en anderzins. Welke voorspellende waarde hebben deze ‘big data’ voor de inzetbaarheid van hun werknemers?

Wat betekent het voor de inzetbaarheid van werknemers als de leeftijd toeneemt? In welke sectoren hebben werknemers te maken met vormen van agressie en wat is daar tegen te doen? Big data kunnen het antwoord bieden.

 

Chemische agentia, geluid, hand-arm trillingen of parasieten leidden in 2010 binnen het onderwijs niet tot een beroepsziekte. Bedrijfsartsen meldden in dat jaar wel 49 beroepsziekten binnen het onderwijs door inhoudelijke werkbelasting; 29 keer werden de werkrelaties en sociale steun als oorzaak voor de beroepsziekte gemeld.

De cijfers komen bovendrijven door de database van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) te doorzoeken met de parameters ‘onderwijs’ en ‘oorzaak’. Sinds drie jaar kunnen bedrijfsartsen online zelf overzichten maken van beroepsziektemeldingen op basis van de criteria diagnose, leeftijd, geslacht, oorzaak, economische sector, beroep, ingelichte instanties, opsporing en adviezen. De informatie is niet alleen beschikbaar voor bedrijfsartsen, iedereen heeft toegang tot de gegevens. Doel van de cijfers is om het aantal beroepsziekten te verminderen door trends te ontdekken en preventieve maatregelen te nemen.

 

De werkgever kan in verschillende databestanden als doe-het-zelver aan de gang. Voorbeelden zijn monitorarbeid.tno.nl en het rekenmodel Veilige Publieke Taak. Er zijn wel valkuilen. “Als je een bedrijf vergelijkt met sectorgegevens, moet de leeftijdsopbouw wel een beetje overeenkomen. Je moet geen appels met peren vergelijken”, aldus Seth van den Bossche, programmaleider Monitoring van Arbeid.

Ook wijst hij op het gevaar van te snel conclusies trekken. Niet elke oudere werknemer raakt burnt-out door de werkbelasting in het onderwijs. Van den Bossche: “Jumping to conclusions ligt op de loer. Cijfers zeggen niet alles. Je moet oog houden voor de context. Onderzoekers zijn gewend om cijfers te interpreteren. Als je nooit met onderzoeksgegevens werkt, is dat wellicht lastiger. Als iets vragen oproept, moet je die vragen voor een goede duiding ook stellen.”

 

Dit is een fragment uit het artikel Big data als glazen bol  van auteur Walter Baardemans dat in het aprilnummer van vakblad Arbo staat.

Reageer op dit artikel