blog

Geen tijd voor werkdruk

Gezond werken

“Ik heb geen tijd om aandacht te besteden aan de werkdruk in mijn organisatie.” Grapje van een leidinggevende op twitter.

Geen tijd voor werkdruk

En toch, hoe herkenbaar. Want hij heeft het al zo druk en bovendien: wat is werkdruk eigenlijk? Is dat niet vooral een subjectieve beleving van werknemers? Werk dat de een ervaart als uitdagend, kan voor een ander juist te stressvol zijn.

In 2011 meldde de Gezondheidsraad dat wetenschappers het -na vijf jaar discussieren- niet eens konden worden over een definitie van werkdruk. Slecht nieuws, want daardoor kan de overheid geen duidelijkheid geven over een normering: welke mate van werkdruk is acceptabel en wanneer is het echt te veel? Het ontbreken van een heldere definitie laat ruimte voor onduidelijkheid over de mogelijke oorzaken. Met als gevolg dat werkgevers en werknemers de ‘schuld’ over en weer bij elkaar leggen.

Laten we werkdruk eens vanuit een ander oogpunt bezien. De laatste tien jaar neemt het aantal wetenschappelijke publicaties over herstellen na het werk toe. Al rond de eeuwwisseling toonden arbeidspsychologen overtuigend aan dat voldoende herstellen van je werk zowel op de korte, als lange termijn een belangrijke voorwaarde is om goed te kunnen presteren en om gezond te blijven. Is dat nou niet precies waar het om draait: gezonde en energieke werknemers, op de korte en lange termijn? Deze ‘energetische’ benadering biedt een elegante uitweg uit de definitie-discussie. En wel zodanig dat de gewone man(ager) werkdruk begrijpt, adequaat signaleert en iets kan doen aan de oorzaken.

De mate van herstel na het werk is namelijk wel heel goed meetbaar, niet alleen met behulp van medische testen of meetapparatuur. Er bestaat al een korte en betrouwbare set vragen die de herstelbehoefte na het werk meet. Scoren werknemers boven een bepaalde waarde, dan lopen zij een reeel gezondheidsrisico. Voeg dit samen met het rapport van TNO (‘Doelvoorschrift werkdruk’, 2006), dan hebben we meteen een voorstel voor een normering. Blijkt het percentage werknemers dat moe is na het werk te hoog, dan is het geen individuele kwestie meer, maar tijd voor inventarisatie van de oorzaken en voor praktische oplossingen op bedrijfsniveau.

 

Carolien Hamming

Directeur van CSR Centrum voor Stressmanagement

 

Tip: download het white paper die de herstel-benadering beschrijft en onderbouwt.

Reageer op dit artikel