nieuws

2 minuten lopen tegen zitrisico

Gezond werken

Sedentair gedrag, oftewel te lang achter elkaar zitten, brengt ernstige ziektes teweeg en kan leiden tot een vroege dood. Tot zover niks nieuws.

2 minuten lopen tegen zitrisico

Wel nieuw is de oplossing. Stoppen met zitten. Of in elk geval: met lang achter elkaar zitten. Want door twee minuten per uur even te lopen, kun je volgens onderzoekers van de Universiteit van Utah al flinke gezondheidswinst boeken. Hoe simpel kan het zijn?

Gezondheidsschade

Wie de hele dag zit, bijvoorbeeld op zijn werk achter een beeldscherm, loopt aantoonbaar meer kans op onder andere diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Deze gezondheidsschade is slechts ten dele te ondervangen door intensief bewegen buiten werktijd. Wat wel helpt, zo blijkt uit het Amerikaanse onderzoek, is om elk uur een paar minuten lichtintensief te bewegen. Deze lichte fysieke activiteit dringt de kans op vroegtijdig overlijden met maar liefst 33 procent terug, stelt dokter Beddhu, hoogleraar Inwendige geneeskunde aan de Universiteit van Utah. “De focus ligt bijna altijd op matige of krachtige fysieke activiteit. Het is fascinerend om te zien dat ook lichte fysieke activiteit een lagere mortaliteit tot gevolg heeft,” zegt Beddhu. Mensen moeten wel echt bewegen: twee minuten extra staan per uur levert geen gezondheidsvoordelen op.

Gezond leefpatroon

Beddhu adviseert mensen met zittend werk om de twee minuten beweging per uur in te bouwen in hun dagelijkse routine. Dat staat volgens hem los van het feit dat het bij een gezond leefpatroon hoort om wekelijks minimaal 2,5 uur matig tot intensief te bewegen. “Matig intensief bewegen versterkt het hart, de spieren en de botten. Dat levert gezondheidsvoordelen op die niet te bereiken zijn met lage en licht intensieve activiteiten.” Elk uur 2 minuten in de benen en daarnaast elke dag een half uurtje flink bewegen, luidt dus het devies.

 

> TIP: in plaats van lopen kunt u natuurlijk ook wat oefeningetjes doen. Dit filmpje helpt u op weg.
> Deze interactieve sessie op het Congres over Duurzame Inzetbaarheid past perfect bij dit thema.

Reageer op dit artikel