nieuws

Botte bazen kosten kapitalen

Gezond werken

Ongeveer een op de negen werknemers in Nederland heeft een baas die zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag tegenover zijn ondergeschikten. Zelfoverschatting en minachting voor anderen blijken belangrijke oorzaken.

Botte bazen kosten kapitalen

Dat concludeert psychologe Stacey Sanders in haar promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen.

Botte bazen

Zelfoverschatting en minachting voor anderen blijken belangrijke oorzaken te zijn van onethisch gedrag door leidinggevenden. Denk daarbij aan gedragingen als liegen tegen medewerkers, mensen uitschelden, bekritiseren in het openbaar en kleineren. De financiële gevolgen van dit gedrag van botte bazen zijn niet voor de poes. Alleen al de kosten als gevolg van het ziekteverzuim van getergde werknemers rijzen de pan uit. In de VS gaat het bijvoorbeeld om meer dan twintig miljard dollar per jaar.

Emoties

De overtuiging is doorgaans dat rationale overwegingen aan de basis liggen van onethisch leiderschap. Dat is niet gebleken uit het onderzoek van Sanders. Integendeel: “Emoties spelen een veel belangrijkere rol dan gedacht”, stelt zij. Een van die emoties van botte bazen is wat zij ‘hoogmoedige trots’ noemt: trots die niet is gebaseerd op werkelijke prestaties, maar op bluf en arrogantie.

Versterkend effect

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat meer macht de slechte eigenschappen van leidinggevenden versterkt. Datzelfde versterkende effect blijkt op te gaan voor gevoelens van minachting, ontdekte Sanders. Hoe meer leidinggevenden gevoelens van minachting ervaren jegens hun medewerkers, des te meer zijn zij geneigd om zich tegenover hen onbehoorlijk te gedragen.

 

> Beter omgaan met bot gedrag van leidinggevenden? Volg de eendaagse opleiding Psychosociale arbeidsbelasting.

Reageer op dit artikel