nieuws

Docenten pesten is populair

Gezond werken

Het onderwijs prijkt bovenaan de lijst van sectoren waarin pesten door externen veel voorkomt. Leerlingen maken zich het meest schuldig aan pesten. Ouders laten zich echter ook niet onbetuigd.

Docenten pesten is populair

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Overigens beperkt het pesten in het onderwijs zich niet tot de mensen die voor de klas staan. Ook niet-onderwijzend personeel moet eraan geloven en valt ten prooi aan pesten, intimidatie en geweld door leerlingen en ouders. Eén op de vijf onderwijsmedewerkers voelde zich in 2014 geïntimideerd, één op de tien was het mikpunt van pesterijen.

Buiten de onderwijssector is pesten door externen evenmin een onbekend fenomeen. Het komt ook veel voor in de sector vervoer en opslag – het openbaar vervoer valt ook in deze groep – en in de horeca.

Eigen collega’s

Pesten door externen is geen zeldzaamheid, zo blijkt. Maar de meeste werknemers die worden gepest zijn vaker slachtoffer van hun eigen collega’s of leidinggevenden (bijna 8%) dan van externe relaties (5,5%). Dit komt naar verhouding het meest voor in de industrie (bijna 15%), bij uitgeverijen, film, radio en tv (9,5%) en opnieuw in de sectoren vervoer en opslag (9,5%) en de horeca (9,1%).

Systematisch getreiter

Meestal gaat het bij pesterijen om incidenten. Voor ruim 1 procent van de Nederlandse werknemers gaat het echter om langdurig en systematisch pesten. Zo is 1,2 procent van de werknemers voortdurend het mikpunt van collega’s of leidinggevenden. En wordt 0,6 procent van de werknemers langdurig getreiterd door externen. Uitschieters in negatieve zin zijn ook hier onderwijs (1,2%) en vervoer en opslag (1,3%).

Zelfmoord

Onlangs pleegde een docente van een school in Maastricht zelfmoord vanwege het aanhoudende gepest van collega’s. In haar afscheidsbrief wijst de vrouw uit Kerkrade die pestende collega’s als schuldigen aan. De brief werd een dag na haar dood bezorgd op de redactie van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. De vrouw schreef al sinds 2012 ziek thuis te hebben gezeten. Het schoolbestuur zou niet goed zijn omgegaan met haar klachten. Scholenkoepel LVO heeft de hulp van het ministerie van SZW ingeroepen bij een onderzoek naar de zelfmoord van de docente.

Campagne

Minister Asscher van SZW lanceerde in juni een campagne om het pesten op de werkvloer aan te pakken. Volgens een schatting van de stichting Pesten op de Werkvloer hebben in Nederland een half miljoen mensen structureel last van treiterijen van collega’s. Volgens de organisatie rust op het onderwerp nog een groot taboe, zowel bij de slachtoffers als bij de werkgevers. Daarnaast is pesten op de werkvloer een dure ‘grap’.

 

> Hoe gaat u om met PSA? Leer het tijdens de 1-daagse opleiding Psychosociale Arbeidsbelasting.

Reageer op dit artikel