Nachtwerk

Simpele maatregelen maken nachtwerk minder belastend

Simpele maatregelen maken nachtwerk minder belastend

's Nachts werken is slecht voor de gezondheid en het ­concentratievermogen. Er zijn echter wel degelijk manieren om die nadelige effecten in te...

De geldende regels over werk- en rusttijden bij nachtdiensten

De geldende regels over werk- en rusttijden bij nachtdiensten

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom zijn er aparte regels over de werk- en rusttijden bij nachtdiensten. Die regels zijn...

Aandacht voor nachtwerk

Aandacht voor nachtwerk

Nachtwerk is ongezond. Werknemers die in de nacht werken kunnen te maken krijgen met een verstoord dag-en nachtritme, wat kan leiden tot allerlei...

Nachtwerkers kunnen wel wat meer ondersteuning gebruiken

Nachtwerkers kunnen wel wat meer ondersteuning gebruiken

Ondanks de bewezen gezondheidsrisico's van nachtwerk is er weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van nachtwerkers zelf. Hoe ervaren zij de...

Ongevallen in de nacht. Dit zijn de feiten, oorzaken en kansen

Ongevallen in de nacht. Dit zijn de feiten, oorzaken en kansen

Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland werken soms of regelmatig in de nacht. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers die veel in de nacht werken...

Deze rol heeft de arboprofessional bij nachtwerk

Deze rol heeft de arboprofessional bij nachtwerk

Nachtwerk is ongezonder dan velen beseffen. Zo ongezond dat de Gezondheidsraad eerder al adviseerde: als het even kan, niet doen. De NVAB pleit er in...

Maak meer ruimte voor rust in de RI&E

Maak meer ruimte voor rust in de RI&E

De meeste RI&E's besteden niet of nauwelijks aandacht aan werk- en rusttijden. Opmerkelijk, want onregelmatig werken brengt veiligheids- en...

Werken in de nacht zorgt voor extra risico's

Werken in de nacht zorgt voor extra risico's

In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer over werken in de nacht. Met minder mensen op de werkvloer en...

Wist je dit over boetes en de Arbeidstijdenwet?

Wist je dit over boetes en de Arbeidstijdenwet?

In de 'Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit' staat op welke wijze een boete wordt vastgesteld bij overtreding van de...

Spreiding van risico bij nachtwerk

Spreiding van risico bij nachtwerk

U las vast al over het rapport dat de Gezondheidsraad publiceerde over de risico's van nachtwerken. Kort gezegd komt het erop neer dat nachtwerk...