Arbo-online
Arbo-online
Een ongeluk zit in een scherp hoekje

Een ongeluk zit in een scherp hoekje

Bij het werken op platte daken, vloeren en platformen zijn zowel werkgever als werknemer zich vaak niet bewust van de risico’s en gevaren. Bij dit...

Vallen voorkomen kun je trainen

Vallen voorkomen kun je trainen

Hans werkt graag op hoogte. Maar hij is niet bezig met valbeveiliging en bescherming. “Nee joh, dat zit wel goed.” Maar zit het echt wel goed?...

Valbeveiliging is maatwerk

Valbeveiliging is maatwerk

De keuze voor een valbeveiligingsset is bij werken op hoogte letterlijk van levensbelang. Veel werkgevers zien dat kennelijk nog niet zo, getuige de...

PBM-verordening, race tegen de klok?

PBM-verordening, race tegen de klok?

Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese verordening voor PBM van kracht. Een eenduidig Europees beleidskader voor toepassing en kwaliteitsborging....

Werken op hoogte met valbeveiliging

Werken op hoogte met valbeveiliging

Werkzaamheden aan hoge gevels kunnen bijna nooit worden uitgevoerd zonder valbeveiliging. Dat is niet alleen een kwestie van veiligheid; een...