artikel

‘Gevaar op werkvloer door verkeerde adviezen’

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Andries Bosman, voorzitter van de Branchevereniging voor Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Gezondheid (AVAG) beaamt het gebrek aan kennis over PBM’s bij arbodeskundigen.

 

De voorzitter merkt op dat het probleem vooral bij kleine bedrijven een rol speelt. ‘Zeker bij kleine bouwbedrijfjes merk je dat werkgevers de kennis over de arbowetgeving niet helemaal paraat hebben.’ Het is niet altijd gebrek aan kennis bij de werk-

 

gevers waardoor personeel onvoldoende beschermd is.

 

Volgens Bosman ligt het probleem ook bij werknemers zelf. ‘Zij zijn erg makkelijk, lopen op verdacht schoeisel en hebben wel een helm, maar dragen hem niet.

 

Werknemers moeten ook opgevoed worden.’

 

De Arbeidsinspectie merkt bij controles geregeld dat er geen of onjuiste PBM’s worden gebruikt.

 

Bij een recente controle in de glastuinbouw bleek dat bijna geen enkele tuinder de verplichte beschermingsmiddelen gebruikte na het bespuiten van gewassen met bestrijdingsmiddelen.

 

Magda de Vetten, voorlichter bij de Arbeidsinspectie: ‘De redenen voor het ontbreken van PBM’s of de juiste PBM’s wisselen. Werkgevers weten welke beschermingsmiddelen ze moeten gebruiken, maar leven de regels niet na of weten niet dat er regels zijn. Het komt ook voor dat werkgevers het verkeerde materiaal hebben aangeschaft na advies van een arbodeskundige.’

 

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van (de juiste) PBM’s?

 

De Arbeidsinspectie zegt dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor de gezondheid van het personeel. De werkgever krijgt van de inspectie een boete of waarschuwing als beschermingsmiddelen niet in orde zijn. Maar het kan dus ook voorkomen dat de werkgever niet goed is geinformeerd. Jos Putman meent daarom dat arbodeskundigen meer tijd moeten besteden aan PBM’s en concreter dienen te adviseren over beschermingsmiddelen.

 

Ook moet er volgens hem meer aandacht komen voor het onderwerp in opleidingen van arbodeskundigen. ‘Bijvoorbeeld door een extra module over PBM’s eraan toe te voegen of een soort vervolgcursus te organiseren.’ De veiligheidskundige vindt verder dat de normering toegankelijker moet worden voor arbodeskundigen en gebruikers. ‘De overheid heeft daar een belangrijke taak in, net als de AVAG. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen via internet beschikbaar stellen.’ Ten slotte meent Putman dat de arbeidsinspecteurs meer kennis over PBM’s moeten opdoen.

 

‘Er is maar een zeer beperkt aantal specialisten bij de Arbeidsinspectie dat over veel achtergrondinformatie beschikt, maar het is ook van belang dat inspecteurs die op werkplekken onderzoek doen, beter op de hoogte zijn.’ Andries Bosman van de AVAG vindt ook dat arbodiensten meer kennis over PBM’s moeten opdoen, net als de overheid.

 

‘Controle van de Arbeidsinspectie is er wel, maar er is, denk ik, onvoldoende capaciteit. Ook de kennis van inspecteurs kan beter.’

 

Langzaam begint het besef in de arbowereld te groeien dat de kennis over PBM’s vergroot moet worden. Bosman merkt dat de belangstelling van arbodiensten, arbeidshygienisten en ook de Arbeidsinspectie voor de AVAGopleiding tot Adviseur PBM’s sterk toeneemt. De branchevereniging is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een convenant.

 

Gespreksonderwerpen zijn onder meer een meldpunt voor ondeugdelijke producten en het bevorderen van het PBM-gebruik.

 

Het vergroten van kennis in de branche staat ook op de agenda, net als het gezamenlijk bevorderen van de belangstelling van de Arbeidsinspectie voor beschermingsmiddelen.

 

Intersafe Arbo en Milieu biedt inmiddels ook meer PBMcursussen aan derden, zoals de Arbeidsinspectie, aan.

 

De Arbeidsinspectie ten slotte wil de kennis over beschermingsmiddelen onder haar inspecteurs vergroten. De PBM-cursus van de inspectie is onlangs herzien en inspecteurs krijgen voorafgaand aan inspectieprojecten een extra opleiding over beschermingsmiddelen in bijvoorbeeld asbestverwerking of glastuinbouw.

 

Reageer op dit artikel