artikel

Vrouw in de schijnwerpers

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een fundamenteel juridisch beginsel, maar in de praktijk zijn er vaak praktische problemen. Zo ook is dit het geval bij persoonlijke beschermingsmiddelen. Vrouwen hebben immers het recht om, net als hun mannelijke collega’s, hun werk te kunnen uitvoeren in veilige en zo comfortabel mogelijke omstandigheden. De wetgever stelt dat werk- en veiligheidskleding steeds aangepast moet zijn aan de omstandigheden en aan de drager ervan, maar een verdere uitdieping is niet aanwezig. Vandeputte Safety wil daarom verder gaan dan de huidige wetgeving die weliswaar heel wat normen en technische kenmerken vastlegt, maar onvoldoende aandacht besteedt aan de menselijke noden op het vlak van PBM.

 

Een modieuze outfit alleen maakt een bedrijf uiteraard niet vrouwvriendelijk. Daarom kiest Vandeputte Safety resoluut voor een projectmatige aanpak: het woman@work-traject. Dit traject begint met het betrekken van de vrouwen bij de aanschaf van PBM. In gesprek gaan met de vrouwen die de PBM ook echt dragen, is daarbij zeer belangrijk. Wat zijn de problemen waar zij dagelijks tegenaan lopen? Welke wijzigingen willen ze absoluut gerealiseerd zien? Dit soort informatie is essentieel om de juiste oplossingen te kunnen bieden.

 

Tijdens dit aanlooptraject is het ook van belang om rekening te houden met de toekomstplannen van het bedrijf op het vlak van veiligheid. Passen de keuzes binnen de langetermijnvisie en vormen de PBM die nu beschikbaar zijn voor mannen een goed geheel? Dit zijn zaken die zeker afgevinkt dienen te worden voordat een inkoper naar materialen en producten gaat kijken.

 

Is de eerste selectie gemaakt, dan kunnen modellen worden voorgelegd aan een testpanel. Dit panel bestaat uit vrouwelijke werknemers die hun bevindingen over draagcomfort, pasvorm en uiterlijke kenmerken per model uiten. Enerzijds is dit een mooie kans om rekening te houden met de behoeften van de mensen. Anderzijds kan de werkgever uitleggen waarom sommige zaken niet kunnen. De acceptatie is immers veel groter, wanneer de werknemers betrokken worden bij de selectie.

 

Voor het welslagen van het project is het van belang dat alle medewerkers op een goede manier geinformeerd worden. Een Woman@Work-projectwordt afgesloten met een evaluatie waarbij alle betrokkenen hun bevindingen kunnen doorgeven.

 

Vandeputte Safety rondde vorig jaar haar eerste Woman@Work-traject met de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) af Het resultaat is een dameslijn die wordt gedragen door zo’n 150 vrouwen op de verschillende operationele locaties van de NAM. Momenteel wordt er een nieuw project opgestart om ook een damesbroek te creeren.

 

Voor meer informatie: Vandeputte Safety Vlaanderen, Wilrijk, 0032 38 20 79 92, e-mail: kathleen.wellens@vdp.com, www.vandeputtesafety.com

 

Reageer op dit artikel