artikel

IJzersplinter in oog

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De arbeidsinspectie heeft geen overtreding van de Arbowet vastgesteld. Ook is er geen wettelijke verplichting voor het dragen van een veiligheidsbril bij het slaan van spijkers in een gevel. Het slachtoffer heeft van de ongevallenverzekeraar een bedrag van 43.770 euro ontvangen. Hij vordert in deze (deelgeschil)procedure dat de werkgever voor de schade aansprakelijk wordt gesteld.

 

Volgens de kantonrechter is een werkgever op grond van artikel 7:658 aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van dat laatste is hier geen sprake. Blijft over de zorgplicht. Wat van de werkgever in redelijkheid mag worden verlangd, hangt af van de omstandigheden van het geval.

 

De werknemer stelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden door het dragen van een veiligheidsbril niet verplicht te stellen, terwijl op de verpakking stond: ‘Bij het verwerken van stalen nagels een veiligheidsbril dragen.’

 

De werkgever voert aan dat hij een actief veiligheidsbeleid voert, met onder meer toolboxmeetings en een sanctieregeling PBM waarin het dragen van een veiligheidsbril verplicht is bij bijzonder timmerwerk. Maar hier ging het om eenvoudig timmerwerk. Het risico op het breken van spijkers ligt (voor een ervaren werknemer die dit soort werk dagelijks vele malen verricht) zo voor de hand dat een werkgever daarvoor niet hoeft te waarschuwen. Bovendien is de kans dat een nagel breekt en wegspringt erg klein. Het verplicht stellen van een veiligheidsbril bij eenvoudig timmerwerk is dan ook niet zinvol. De waarschuwing op de verpakking is kennelijk bedoeld om de producent te vrijwaren van eventuele productaansprakelijkheid.

 

Gezien het rapport van de arbeidsinspectie en het feit dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor het dragen van een veiligheidsbril bij dit soort werk en dit ook niet gebruikelijk is, is de kantonrechter van oordeel dat de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen. Het verzoek van de werknemer wordt afgewezen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel