artikel

De definitie van een gevaarlijke stof is in de arboregelgeving veel breder dan onder REACH. Toch moet een werkgever ook van de stoffen die volgens REACH niet onder gevaarlijke stoffen vallen (uitlaatgassen, houtstof) de risico’s beheersen.  Ook is een verschil in de arbeidshygienische aanpak. De duidelijke hierarchie in de aanpak van gevaarlijke stoffen volgens de Nederlandse arbowetgeving ontbreekt bij de REACH-maatregelen.

De auteur constateert dat veiligheidsinformatiebladen die opgesteld worden door de fabrikanten of importeurs te weinig worden gebruikt. Een gemiste kans. Maar ook in deze veiligheidsinformatiebladen ontbreekt informatie bijvoorbeeld over substitutie van een stof. En zeker voor het MKB zal het lastig zijn om de juiste informatie uit een document van 300 pagina’s te halen.

De Inspectie SZW heeft een handreiking uitgebracht om duidelijk te maken hoe de informatie uit REACH gebruikt kan worden.

Klik hier voor de brochure.

Dit is een samenvatting van een artikel uit vakblad Arbo, oktober 2012.

 

Vakblad Arbo – Thema PBM’s

 

Heeft u veilig en gezond werken in u takenpakket? Met het vakblad Arbo>> krijgt u de meest recente arbo-kennis op een toegankelijke manier en nu nog praktischer.

 

Waarom Arbo?

Het laat u nadenken over het realiseren van resultaat op beleidsniveau;
Het geeft u inzicht in hoe u het arbobeleid uitgevoerd krijgt;
Het brengt in kaart welke goede en slechte praktijken er zijn en wat u ervan kunt leren;
Het helpt u onderbouwde beslissingen te nemen;
Het geeft u verdieping, advies & inspiratie;
Het ontwikkelt uw vaardigheden als arboprofessional.

 

Meer informatie in de shop

Reageer op dit artikel