artikel

PBM bij hittebelasting

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De brandweer onderzoekt de gevolgen van hittestress bij brandweerlieden. Voorgeschreven hittebestendige uitrukkleding blijkt vaak bij te dragen aan het euvel. Internationaal brandweerexpert Alec Feldman bepleit een omslag in het denken over gevaarsbeheersing voor brandweerpersoneel.

PBM bij hittebelasting

De brandweer onderscheidt zich door zwaar werk in soms extreme omstandigheden. Een onderzoeksgroep met vertegenwoordigers uit de brandweerwereld en de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) werkt aan een onderzoeksvoorstel om de problematiek van hittebelasting bij brandweerlieden beter in beeld te krijgen.

Te eenzijdig

Het onderzoek richt zich vooral op de kortdurende blootstelling van brandweerlieden aan extreme stralingshitte bij grote industriële branden. Eerder al voerde Philip Stohr van KappetijnBriks Advies een studie uit in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum BRZO en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hij vindt de focus van veel onderzoeken naar te eenzijdig gericht op het voorkomen van brandwonden. Hittestress en de langetermijneffecten op de gezondheid blijven onderbelicht.

Schijnveiligheid

De Ierse brandweerexpert Alec Feldman. bestuurslid van JOIFF, een internationaal platform voor industriële brandweerorganisaties, houdt zich al jaren bezig met veiligheidsvraagstukken rond persoonlijke beschermingsmiddelen voor de brandweer. Hij ziet standaarden als ISO- en CEN-normen voor PBM in zekere zin als ‘schijnveiligheid’. Want niet de mensen uit de dagelijkse praktijk, maar de fabrikanten bepalen die normen. Daarnaast is de gecontroleerde laboratoriumsituatie nooit vergelijkbaar met de dynamische brandweerpraktijk.

Ongeschikt

Feldman denkt dat de uitrukkleding in veel situaties zelfs bijdraagt aan de ontwikkeling van hittestress. Want de vele lagen die vocht en chemicaliën buiten moeten houden, houden ook warmte en transpiratievocht van binnen tegen. De brandweerexpert wijdde een paper aan het thema, waarin hij onder andere stelt dat uitrukkleding ongeschikt is voor 90 procent van de repressieve brandweertaken. “Vanuit het oogpunt van fysieke belasting, welzijn en gezondheid pleit ik voor een gedifferentieerd uitrustingspakket dat beter is afgestemd op de diversiteit aan uit te voeren klussen en de daarmee samenhangende veiligheidsrisico’s.”

Opleiding & training

Ook richt Feldman zijn pijlen op de opleiding, training en procedures voor de brandweerpraktijk. De werkgever moet de veiligheid en gezondheid van brandweerlieden op een basaler niveau waarborgen, meent hij. “PBM zijn in dit vak cruciaal, maar brandweerlieden moeten een betere opleiding krijgen en training in het leren kennen van de beperkingen van hun uitrusting. Zij moeten ervan doordrongen raken dat een genormeerde uitrusting hen niet onkwetsbaar maakt.”

 

> Meer weten over hittebelasting en PBM, onder meer bij Tata Steel? Lees het volledige artikel ‘Geen standaardbescherming’ van Rob Jastrzebski in Vakblad Arbo 11-2015.

Reageer op dit artikel