nieuws

Zo stimuleer je gebruik van PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkgerelateerde verwondingen kunnen vaak worden voorkomen wanneer een werkgever zorgt voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die zijn aangepast aan de werkomgeving. Maar dit is pas zinvol als werknemers de PBM ook effectief dragen.

Werknemers vinden het dragen van PBM soms hinderlijk bij het uitvoeren van hun werk. Handbescherming bijvoorbeeld, is een van de meest voorkomende beschermingsmiddelen. Handverwondingen komen zeer vaak voor als werkgerelateerde verwonding. Toch zijn dit verwondingen die vermeden kunnen worden. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Hier leiden werkgerelateerde handverwondingen tot een miljoen spoedgevallen per jaar. 70 procent van deze werknemers gaf aan dat ze geen handschoenen droegen tijdens het ongeval.

Preventieadviseurs kunnen, naast het aanbieden van de juiste PBM, de werknemers stimuleren om de PBM consequent en juist te dragen. OSHA stelde enkele tips op om het dragen van PBM te bevorderen.

Praat met werknemers over:

  • Welke PBM nodig zijn en waarom: Ga er niet zomaar van uit dat iedere werknemer weet waarvoor de toegewezen PBM dienen. Als werknemers geen weet hebben van de gevaren waartegen de PBM hen beschermt, zullen ze ook minder gemotiveerd zijn om ze te dragen. Het kan helpen om ongevallen uit het verleden met de werknemers te delen. Het zal hen bewust maken van de gevaren op de werkvloer.
  • De beperkingen en de pluspunten van de PBM: PBM zijn door de jaren sterk geevolueerd. Vandaag de dag zijn ze steviger en comfortabeler als nooit tevoren. Maar het is zeker zo belangrijk om de werknemers op de hoogte te stellen van waar de PBM’s niet tegen beschermen. Mogen de PBM nat worden? Zijn ze hitteresistent en tot welke temperatuur?
  • Wanneer PBM verplicht zijn: Vaak is het dragen van PBM niet verplicht bij elke taak van de werknemer. Hierdoor kan er verwarring ontstaan. Bovendien varieren de PBM’s soms naargelang de afdeling van de organisatie. Voorzie daarom pictogrammen op de verschillende werkvloeren, die aangeven welke PBM waar thuishoren. Benadruk ook dat zelfs voor zeer korte taken het dragen van PBM noodzakelijk is.
  • Het correct dragen van de PBM, maar ook hoe de werknemers ze kunnen aanpassen en uitdoen wanneer toegelaten: Het correct dragen van PBM zal ertoe leiden dat de PBM comfortabeler zitten en ook veiliger zijn. Daarom moet de preventiemedewerker voor elke werknemer de juiste maat van de PBM’s bepalen. Bovendien is het aangeraden om een demonstratie van het aan – en uitdoen van de PBM’s.
  • Hoe de PBM onderhouden moeten worden: Een goed onderhoud van de PBM komt hun beschermende functies alleen maar ten goede. Slijtage kan immers leiden tot lekken en bijgevolg tot minder goede bescherming. De preventiemedewerker kan de werknemers onderhoudtips meegeven zodat ze de PBM zelf regelmatig kunnen schoonmaken en correct opbergen.

> Tip: Lees meer over PBM in de PBM Gids

Reageer op dit artikel