nieuws

Chroomverf Defensie aan banden

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In de toekomst zal Defensie vermoedelijk nog maar op een beperkt aantal plaatsen met kankerverwekkende chroomverf werken. Dat heeft minister Hennis-Plasschaert aan de Tweede Kamer laten weten.

Chroomverf Defensie aan banden

In het verleden is de verf op een verkeerde manier gebruikt bij het ministerie. Onafhankelijk onderzoek hiernaar vindt nog plaats. Inmiddels hebben zich 2100 (oud)-medewerkers gemeld die in het verleden met chroomverf hebben gewerkt of er nog mee werken. Ongeveer zeshonderd van hen hebben (ernstige) gezondheidsklachten, schrijft Hennis.

Grenswaarden

Uit een eerste onderzoek blijkt dat er op de tien locaties waar medewerkers nog met chroomhoudende verf werken geen sprake is van “acute risico’s voor het personeel”. Wel zijn op vijf plaatsen luchtconcentraties geconstateerd die de grenswaarden overschrijden. Hennis heeft direct maatregelen genomen. In Leusden zijn de werkzaamheden gestaakt, op andere locaties neemt zij aanvullende maatregelen. Defensie blijft wel werken met chroomverf omdat er nog geen alternatief voorhanden is.

Hoog risico

Verder bekijkt Hennis of zij het aantal locaties kan beperken waar medewerkers met chroom-6 verf werken en een hoog risico bestaat. Het gaat dan om spuiten, maar ook om machinaal schuren, slijpen, stralen en frezen van verflagen met chroom-6. “Hierdoor wordt kennis geconcentreerd en wordt het eenvoudiger om de veiligheidsvoorzieningen op het vereiste niveau te houden. Er zou daarmee een situatie ontstaan waarin sprake is van een verbod op deze werkzaamheden binnen Defensie, behalve op een beperkt aantal plaatsen waarvoor ontheffing is verleend”, aldus de bewindsvrouw.

Schadevergoeding

Schrijnende gevallen van (oud)medewerkers met gezondheidsklachten krijgen een financiële tegemoetkoming, vooruitlopend op een eventuele resterende schadevergoeding. Hiervoor hebben zich inmiddels 341 mensen gemeld. De komende weken horen zij of ze in aanmerking komen voor een betaling die varieert van 3000 tot 15.000 euro.
Verder blijkt uit onderzoek dat Defensie over te weinig mensen beschikt op het gebied van bedrijfsveiligheid. Dat is onder meer het gevolg van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Ook hier worden stappen genomen, laat Hennis weten.

 

> TIP: Meer lezen over de affaire rond chroom-6 bij Defensie? Lees het artikel ‘Giftige zaken’ van Louk Kusiak in Arbo 3-2015.

> Snel naar betrouwbare antwoorden? Probeer GRATIS de Arbo Vakbase en ontdek de voordelen.

Reageer op dit artikel