artikel

Asbestcalamiteiten

RIE

– Het uitvoeren van een risicoinventarisatie voor de aanvang van de werkzaamheden.

– Zo nodig afspraken maken met brandweer, GGD of arbodeskundige over de handelwijze bij een calamiteit.

– Het, ingeval van een afgeschermde werkplek, hebben van een nooddeur, waarlangs de begane grond te bereiken is en die alleen vanuit de betreffende werkruimte is te openen.

– Het zich niet alleen op de werkplek bevinden van een persoon die ademhalingsapparatuur op de werkplek draagt.

– Op de werkplek is iemand aanwezig met een EHBO-diploma.

– Het aarden van het containment. Alle elektrische contacten zijn spanningsloos of worden geisoleerd. Alle benodigde elektrische apparatuur op de werkplek zoals verlichting, stofzuigers en dergelijke moet op laagspanning werken of voorzien zijn van aardlekschakelaars.

– Het aanwezig zijn van brandblussers van voldoende capaciteit bij gebruik van snijbranders.

– Het aanwezig zijn van een alarmknop of communicatiemiddel om bij een ongeval mensen buiten de werkplek te kunnen waarschuwen.

– Het doortrekken van het alarmsysteem van het bedrijf of instelling waar de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd naar de werkplek, zodat een hoorbaar en zichtbaar alarm gaat bij calamiteiten buiten het containment.

– Het aanwezig zijn van stofzuigers buiten de afgeschermde werkplek om in noodgevallen besmette personen snel af te kunnen zuigen.

– Het installeren van specifieke sensoren met alarmering indien transportleidingen of buizenstelsels door het containment lopen waardoor stoffen worden getransporteerd die bij vrijkomen gevaar op kunnen leveren.

Reageer op dit artikel