artikel

Participatieve RI&E

RIE

In het artikel ‘Impact van de amateur’ in Vakblad Arbo>> september 2012, wordt de participatieve RI&E toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Or-voorzitter Pieter van der Lans van GGZcentraal bijvoorbeeld die al vijf jaar ervaring heeft met dit instrument. Als ‘amateur’ op het gebied van arbo, wist hij in samenwerking met collega’s veel arbo-knelpunten op te lossen.

Foto’s
Problemen die de buitenstaander signaleert worden vastgelegd met een digitale camera. Foto’s worden besproken tijdens werkoverleggen.

De participatieve RI&E kent in het kort de volgende activiteiten:
1. Voorbereiding
2. Rondgang over de werkplek
3. Stoplichtmethode voor prioriteitenstelling
4.  Bespreking knelpunten
5. Mogelijke acties ondernemingsraad.

De participatieve RI&E die werd in 2007  ontwikkeld door Jan Popma, Fenny Michel en Lia van Rijen. Lees het volledige artikel voor meer details over deze laagdrempelige en goedkope aanvulling op de gangbare periodieke RI&E.

Vakblad Arbo – Thema Veilig werken

 

Afbeelding

Heeft u veilig en gezond werken in u takenpakket? Met het vakblad Arbo>> krijgt u de meest recente arbo-kennis op een toegankelijke manier en nu nog praktischer.

 

Waarom Arbo?

Het laat u nadenken over het realiseren van resultaat op beleidsniveau;
Het geeft u inzicht in hoe u het arbobeleid uitgevoerd krijgt;
Het brengt in kaart welke goede en slechte praktijken er zijn en wat u ervan kunt leren;
Het helpt u onderbouwde beslissingen te nemen;
Het geeft u verdieping, advies & inspiratie;
Het ontwikkelt uw vaardigheden als arboprofessional.

 

Meer informatie in de shop

Reageer op dit artikel