artikel

Hoe specifiek moet een RI&E zijn?

RIE

Langs de wetering bij een sportpark slaan grondwerkers houten palen voor een oeverbeschoeiing. Bij het werk schiet een trilblok van de graafmachine los, waardoor een onderaannemer om het leven komt.

Hoe specifiek moet een RI&E zijn?

De RI&E vermeldde niets over de specifieke risico’s van het plaatsen van damwanden met een combinatie van een graafmachine, snelwisselsysteem en trilblok. Rijst de vraag: hoe specifiek moet een RI&E zijn?

Trilblok schiet los uit graafmachine

Bij het intrillen van de houten damwand schiet een trilblok los uit de graafmachine. Dat belandt op een 53-jarige onderaannemer die aan de gevolgen van dit ongeval overlijdt. Het openbaar ministerie vervolgt de aannemer omdat deze als werkgever (artikel 1 Arbowet) opzettelijk heeft gehandeld of nagelaten in strijd met het bepaalde in de artikelen 7.3 en/of 7.4 van het Arbobesluit. Dit terwijl hij wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij daardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers kon verwachten. Dit omdat werknemers gewerkt hebben binnen de actieradius van de machine, terwijl de handleiding aangeeft dat dit niet mag. De officier van justitie eist een boete van 20.000 euro.

Machine niet ongeschikt voor het werk

De rechtbank hoort verklaringen van onder meer de werkgever, de verkoper van de graafmachine, de opsteller van een Aboma-rapport, de hoger veiligheidskundige en de deskundige die de RI&E heeft opgesteld. Daaruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat bij het aanbrengen van een damwand zoals hier het onvermijdelijk is dat medewerkers zich soms binnen de actieradius van de graafmachine en het trilblok zullen bevinden. Om de planken precies te kunnen plaatsen is geleiding door een medewerker nodig. Dit kan onvoldoende ondervangen worden door het gebruik van een handgreep en het gebruik van een ponton brengt extra risico’s met zich mee. De machine was ondanks de aanpassingen niet ongeschikt voor dit soort werk.

Geen specifieke risico’s in RI&E

In de RI&E van 2009 stond niets over de specifieke risico’s van het plaatsen van damwanden met een combinatie van een graafmachine, snelwisselsysteem en trilblok. Dat is na het ongeval wel gebeurd in de RI&E van 2014. Volgens de rechtbank zou te verwachten zijn geweest dat dit al eerder was gedaan. Een van de getuigen heeft verklaard dat er nog nooit eerder een trilblok was losgeraakt. Daarom heeft men dit niet als risico gezien. Het risico werd ook ondervangen doordat de machinist twee verschillende handelingen tegelijkertijd moest uitoefenen, met zowel handen als voeten, om het trilblok los te koppelen. Verder laat de aannemer de bedrijfsmiddelen jaarlijks keuren. Daarbij gaat men na of die middelen voldoen, of ze op de juiste wijze worden gebruikt, of de werkinstructie nog klopt en hoe er voorlichting is gegeven. Dit laatste kan de aannemer hard maken middels auditrapporten uit de jaren 2011 tot en met 2015.

Alles in onderling verband en samenhang bezien, acht de rechtbank het ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen. Er volgt vrijspraak van de aannemer.

Bron: Rechtbank Gelderland, 28 april 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:2366
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel