artikel

Even iemand inlenen

Veilig werken

Bij het plaatsen van een zogeheten wapeningskorf valt een werknemer van een van de vennoten van Pallieter en raakt ernstig gewond. Een Belgische ongevalsverzekeraar die de schade vergoedt, zoekt vervolgens verhaal bij Jansen en stelt dat Jansen op grond van art. 7.658 lid 4 BW aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. Jansen heeft de werknemer korte tijd ingeleend, omdat het bedrijf mensen tekort kwam. Als feitelijke inlener heeft Jansen ten onrechte niet voor de juiste valbeveiliging gezorgd.

De kantonrechter wijst de vordering van de verzekeraar toe en Jansen gaat in beroep.
Het gerechtshof overweegt dat Jansen aanvankelijk van plan was de wapeningskorven voor de kolommen met een kraan te plaatsen, dus zonder inzet van werknemers. Toen Jansen senior die ochtend op het werk aankwam, bleek echter dat er wel assistentie nodig was. Hij heeft die werknemers toen tijdelijk geleend van een ander bedrijf dat op het terrein aan het werk was. Later zijn nog andere werknemers, onder wie het latere slachtoffer, al dan niet uit eigen beweging komen helpen. Vervolgens is tijdens die werkzaamheden het ongeval gebeurd.

Het hof leidt uit deze omstandigheden af dat de betrokken werknemers daadwerkelijk hebben geassisteerd bij het plaatsen van de wapeningskorven. Dat houdt in dat er sprake is van het laten verrichten van arbeid in de zin van art. 7.658 lid 4 BW. Daarbij is het niet van belang of de werknemer krachtens een overeenkomst van inlening bij en ten behoeve van Jansen deze werkzaamheden verrichtte. Een dergelijk vereiste valt niet in art. 7.658 lid 4 BW te lezen.

Het hof merkt op dat accepteren dat een ander bedrijf eigen werknemers aanbiedt om te helpen, op een lijn kan worden gesteld met een mondelinge overeenkomst van inlening. Tussen partijen staat verder vast dat Jansen senior aanwijzingen heeft gegeven over de uitvoering van de werkzaamheden. Jansen heeft ten onrechte niet voor valbeveiliging gezorgd en is daarom aansprakelijk voor de schade van de werknemer. De vordering van de verzekeraar wordt toegewezen.

 

Reageer op dit artikel