artikel

Jokken over verlofuren

Veilig werken

Enkele dagen later ontvangt de nieuwe chef opnieuw een mail waarin staat dat het eerdere mailtje een vergissing is. De nieuwe opgave, die aanmerkelijk gunstiger voor de vrouw uitvalt, wordt op haar verlofkaart overgenomen. Een maand later ontstaat er onduidelijkheid over haar verloftegoed. Er volgen enige gesprekken waarbij de vrouw ten slotte bekent dat zijzelf het tweede mailtje heeft verstuurd vanaf het inlogadres van haar vorige chef. De vrouw ondertekent het verslag van dit gesprek voor akkoord.

In juni 2006 wordt haar ontslag aangezegd. Het sturen van een onjuist e-mailbericht over haar verlofuren en dat in eerste instantie blijven ontkennen wordt gezien als plichtsverzuim.
Bezwaar bij de minister en beroep bij de rechtbank halen niets uit en de vrouw stapt naar de Centrale Raad van Beroep. Die stelt voorop dat beide partijen het erover eens zijn dat de eerste opgave van de vakantie-uren juist was en de tweede niet.

De vrouw heeft een nader onderzoek gevraagd naar de herkomst van het tweede mailtje. Maar dat acht de Raad op grond van de feiten niet nodig. De vrouw beschikte over het wachtwoord om te kunnen inloggen. Het mailbericht is verstuurd op het moment dat die chef deelnam aan het wekelijkse stafoverleg. De enige die buiten hun tweeen beschikte over het wachtwoord, heeft uitdrukkelijk verklaard het bericht niet te hebben verzonden. Verder heeft zij, toen ze met het bewuste e-mailtje werd geconfronteerd, onjuiste informatie gegeven door te zeggen dat haar chef de correctie zelf had gedaan.

De vrouw heeft ook nog om een psychiatrisch onderzoek gevraagd. Volgens haar raadsman deed ze haar bekentenis tijdens een wankele psychische toestand. Maar dat verzoek is pas op een zeer laat tijdstip tijdens de procedure bij de rechtbank gedaan en er is geen enkele aanwijzing dat haar bekentenis op psychische grond niet valide zou zijn. Dat verzoek is daarom terecht afgewezen. Gezien de functie van de vrouw is het begrijpelijk dat de minister groot belang hecht aan integriteit en betrouwbaarheid. Daarin is de vrouw tekortgeschoten. Het beroep wordt verworpen.

Reageer op dit artikel