artikel

Schoonmaken met oplosmiddelen

Veilig werken

De verfmachines en de verfrollen worden regelmatig van kleur gewisseld. Dan wordt de verf uit het verfbad getapt en vervolgens wordt het bad handmatig met doeken gereinigd. Dat gebeurt door het tappen van een emmer van 10 liter uit een open vat met oplosmiddel van 200 liter. Ook verf die op de vloer is gemorst, wordt met oplosmiddel verwijderd.

Sinds 1992 zijn er veel onderzoeken gedaan naar de blootstelling aan oplosmiddelen. Langdurige blootstelling, die gedurende de werkdag aanzienlijk varieert, zou in de praktijk nauwelijks voorkomen. Of die al dan niet zou kunnen leiden tot OPS (Organisch PsychoSyndroom) blijft volgens de onderzoekers onduidelijk. De werknemer wordt in maart 1999 arbeidsongeschikt verklaard. Hij heeft klachten die op OPS duiden en spreekt de werkgever aan voor de gevolgen. De kantonrechter kent de vordering in mei 2006 toe, de werkgever gaat in beroep.

Het hof overweegt dat de werknemer met verwijzing naar de uitgebrachte en de medische literatuur voldoende duidelijk heeft gemaakt dat zijn ziektebeeld (zware hoofdpijn, extreme vermoeidheid, dronken gevoel, gevoel van afwezigheid, depressieve gevoelens) kan zijn veroorzaakt door de omgang met organische stoffen en oplosmiddelen, met name door anarcoat, thinner en aceton. De werkgever erkent dat de man met die stoffen heeft gewerkt. Er is ontkend dat er sprake was van blootstelling aan voor de gezondheid gevaarlijke concentraties, maar er is niet weersproken dat de zware leverstoornis van de werknemer een relatie kan hebben met blootstelling aan deze oplosmiddelen.

Het hof vindt het daarom vreemd dat de werkgever volhoudt dat er geen sprake is geweest van gevaarlijke concentraties. Uit de rapporten blijkt weliswaar dat er geen overschrijding was van de MAC-waarden, maar dat rechtvaardigt nog niet de conclusie dat de werknemer niet aan schadelijke concentraties is blootgesteld. Zeker nu het aantal metingen over de betrokken periode gering was en er ook geen persoonsgebonden metingen zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt niet uitgesloten dat ook piekblootstelling tot OPS kan leiden. Uit metingen blijkt dat bij het dweilen van de vloer piekblootstellingen mogelijk zijn en dus boven de MAC-waarde kunnen uitstijgen.

Het hof vindt dat de werkgever niet (de redelijkerwijs noodzakelijke) veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Hij had niet alleen technische maatregelen moeten nemen om de verspreiding van schadelijke gassen tegen te gaan, maar ook organisatorische, zoals voorlichting over de risico’s, een zindelijke werkwijze en het gebruik van beschermingsmiddelen.
Op grond van dit alles wordt het beroep afgewezen.

Reageer op dit artikel