artikel

Slepend vlees

Veilig werken

De druppel die de emmer doet overlopen is het feit dat hij twee dagen eerder de laadklep van een vrachtwagen zo had vastgezet dat het vlees over de laadklep sleepte. Het vlees wordt aan trossen van 100 kilo aan een rail verplaatst. De vrachtwagens worden tegen een laaddock aangereden en de laadklep wordt op de vloer van het dock neergelaten. Dan is ook de rail van de vrachtwagen gelijk met de rail van het bedrijf.

De rail zit op een hoogte van circa 2,20 meter en het personeel moet volgens de regels op een krukje staan om het vlees naar de vrachtwagen over te kunnen hevelen. Het krukje moet bij iedere tros vlees worden verplaatst. Om deze omslachtige werkwijze te vermijden, stellen de medewerkers – door er wat onder te zetten – de laadklep van de vrachtwagen iets hoger. Met als gevolg dat het vlees de vloer van de laadklep raakt.
 
De werknemer vordert toelating tot het werk, en die eis wordt toegewezen op straffe van een dwangsom. Desondanks weigert de werkgever het vonnis uit te voeren. Integendeel, hij dient nog twee keer een ontbindingsverzoek in, dat telkens wordt geweigerd.
De werknemer vordert nu in een bodemprocedure vernietiging van het ontslag op staande voet. De kantonrechter erkent dat de werkgever belang heeft bij handhaving van de hygienevoorschriften.

Maar niet is komen vast te staan dat de werknemer willens en wetens het vlees over de bodem van de laadklep heeft laten slepen. Ook geldt dat de collega, met wie de werknemer samenwerkte, slechts een waarschuwing heeft gekregen. De rechter vindt ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer van belang. Hij heeft tot 2005 ruim 27 jaar naar kennelijke tevredenheid gefunctioneerd. Hij is vier jaar verwijderd van zijn vroegpensioen en ook kostwinner. Ten slotte heeft hij een eenzijdige werkervaring, is lichtelijk autistisch en zijn zijn kansen op de arbeidsmarkt gering.

De werkgever vindt dat er nog steeds geen reden is om de werknemer te werk te stellen, omdat deze werknemer de regels niet wil opvolgen. Maar de rechter is van oordeel dat er helemaal geen sprake is van een weigering. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd en daarmee heeft de werknemer recht op toelating tot zijn werk.

Reageer op dit artikel