artikel

Trap na

Veilig werken

In januari 2008 neemt de werkgever die collega opnieuw in dienst. De werknemer meldt zich vervolgens ziek. De bedrijfsarts adviseert gesprekken met de werkgever. Dat is ook de mening van het UWV. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar de werknemer onder behandeling komt, geeft als diagnose ‘depressieve klachten en gevoelens van uitputting naar aanleiding van een conflict op zijn werk’. Of er sprake is van een posttraumatische stressstoornis moet nog worden uitgezocht. Een gesprek tussen partijen leidt niet tot een oplossing. De werkgever verzoekt nu ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, maar vindt wel dat de werknemer daarvoor een vergoeding moet krijgen. De werkgever heeft weliswaar niet de goedkeuring van de werknemer nodig voor het weer aannemen van de collega. Maar het standpunt van de werkgever dat de collega achteraf bezien ten onrechte is ontslagen en bestraft is niet juist. Uit de stukken blijkt dat er wel degelijk sprake was van mishandeling. De werkgever had daarom kunnen weten dat het weer aannemen van de collega bij de werknemer niet in goede aarde zou vallen. De gevolgen komen daarom voor zijn rekening.

De kantonrechter stelt verder vast dat in het mediationgesprek niet over verzoening is gesproken. De werkgever streefde toen al duidelijk naar beeindiging van de arbeidsovereenkomst en heeft dan ook onvoldoende gedaan om de relatie met de werknemer te herstellen. Tot slot valt het de werkgever aan te rekenen dat hij in de ontbindingsprocedure met verwijten is gekomen waar de werknemer nooit eerder mee is geconfronteerd. Daarom vindt de rechter een vergoeding op basis van een factor C = 1,5 billijk.

 

 

 

Reageer op dit artikel