artikel

Zwanger en gezond werken

Veilig werken

Auteur: , Monique van Beukering

 

Driekwart van de zwangere werknemers krijgt onvoldoende voorlichting over de risico’s in het werk tijdens de zwangerschap, blijkt uit onderzoek van TNO. Gevolg is dat zij mogelijk blootstaan aan deze risico’s, zodat dit kan leiden tot gezondheidsproblemen bij moeder en kind. De nieuwe richtlijn over ‘Zwangerschap en werk’ kan hierin verbetering brengen. De richtlijn is ‘evidence based’ en biedt een handvat voor het opzetten van arbobeleid en bij het begeleiden van individuele werknemers. De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft deze richtlijn ontwikkeld samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen van gynaecologen, verloskundigen, verzekeringsartsen, huisartsen en het UWV.

 

De richtlijn ondersteunt de bedrijfsarts bij het adviseren van werkgevers om arbobeleid op te zetten voor werknemers in de zwangerschap en in de postpartumperiode. Een werkgever is wettelijk verplicht beleid te voeren dat is gericht op arbeidsomstandigheden en zwangerschap zodanig dat een zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind geen risico lopen, ook niet in de periode na de bevalling bij het geven van borstvoeding.

 

Dit arbobeleid bestaat uit drie stappen:
Stap 1: inventarisatie. De werkgebonden risico’s voor werkneemsters tijdens hun zwangerschap of in de postpartumperiode moeten eerst in kaart worden gebracht. Hiervoor kan een recente RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) gebruikt worden, met specifieke aandacht voor de risico’s tijdens de zwangerschap en in de postpartumperiode.

Stap 2: voorlichting. De werkgever moet voorlichting geven over de mogelijke risico’s en maatregelen. Om dit op de juiste manier te doen adviseert de bedrijfsarts (de ontwikkeling en) de uitvoering inclusief adequate implementatie van een ‘protocol informatievoorziening door de werkgever voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd en zwangere vrouwen’.

Stap 3: consult. Het laatste onderdeel is het (vrijwillige) preventieve consult bij de bedrijfsarts. Deze richtlijn gaat ervan uit dat de werkgever zijn/haar werknemer bij melding van zwangerschap wijst op deze mogelijkheid. Tijdens het preventieve consult maakt de bedrijfsarts een risicoprofiel, op basis van de belasting in het werk en de belastbaarheid van de individuele zwangere. Bij een verhoogd risicoprofiel bespreekt de bedrijfsarts preventieve maatregelen en werkaanpassing.

 

Hieruit volgt een plan van aanpak voor de werkgever.

Voor meer informatie: www.nvab-online.nl.

Reageer op dit artikel