artikel

Ongeval: beknelde hand

Veilig werken

Ongeval
Een werknemer bedient een drukpers waarmee stoffen bedrukt worden. Om een goede afdruk te krijgen, houden walsen de lap stof strak. De afstand tussen de walsen bedraagt minder dan vijf millimeter.

Op een gegeven moment dreigt er een plooi in de stof te komen. De werknemer merkt dat op en zet de machine in de laagste snelheid. Vervolgens probeert hij aan de achterzijde van de machine met zijn hand de stof uit de plooi te trekken. Hierbij raakt zijn hand bekneld tussen de nog altijd langzaam draaiende walsen. Met de noodstop zet de werknemer de machine stil, maar dan is zijn hand al volledig ontveld en verbrijzeld. Na zes weken wordt de man met blijvend letstel uit het ziekenhuis ontslagen. Zijn hand zal nooit meer goed functioneren.

Onderzoek
Uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat de drukpersmachine aan alle veiligheidseisen voldeed. Een meervoudige beveiliging moest voorkomen dat werknemers bekneld konden raken tussen de walsen. De voorzijde van de machine was van een lichtstraal- en draadbeveiliging voorzien, de achterzijde van een inloop- en een draadbeveiliging. Zodra iemand de straal onderbrak of de draad beroerde, stopten de walsen van de drukpersmachine vrijwel direct. Daarnaast had de machine goed bereikbare noodstoppen. Bij stilstand was de ruimte tussen de walsen voldoende om de stof te kunnen aantrekken zonder bekneld te raken. De productiehal was goed verlicht en de looppaden waren duidelijk aangegeven.

Oorzaak
De machine was dus prima beveiligd. Hoe heeft de werknemer dan toch met zijn hand tussen de walsen kunnen komen? Uit een verhoor van de man bleek dat hij onder de draadbeveiliging was doorgekropen. Vervolgens had hij zijn hand diep in de drukpers gestoken om zoveel mogelijk stof recht te trekken. Daarbij was zijn hand plotseling klem komen zitten tussen de stof en de walsen.

Boeterapport
De Arbeidsinspectie maakt een boeterapport op tegen de werkgever op basis van artikel 7.5 lid 3 van het Arbobesluit. Voordat hij de stof ging rechttrekken had de werknemer de drukpersmachine stil moeten zetten. De werkgever had hier op moeten toezien. Dat heeft hij verzuimd, daarom krijgt hij een boete opgelegd van vijfenveertighonderd euro.

Reageer op dit artikel