artikel

Werkgever deels aansprakelijk voor rookgedrag

Veilig werken

Een medisch secretaresse werkt tussen van oktober 1999 tot juli 2000 bij een ziekenhuis. In deze periode is zij blootgesteld aan sigarettenrook van twee artsen die daar werken. Dat roken gebeurde voornamelijk in hun eigen werkkamer, maar soms stond de deur van de kamer van een van de artsen, die grensde aan het secretariaat, open. Ook kwamen de beide artsen wel met een brandende sigaret in de hand op het secretariaat of moest de secretaresse zelf op de kamer van een van de artsen zijn op een moment dat daar werd gerookt. Begin juli 2000 valt zij uit met hardnekkige benauwdheidsklachten. Later raakt zij volledig arbeidsongeschikt en de arbeidsovereenkomst wordt met toestemming van de CWI in april 2003 opgezegd.

 

Er is sprake van een medische voorgeschiedenis: de secretaresse is sinds 1984 onder behandeling van een longarts vanwege luchtwegproblemen (astma en chronische bronchitis) en kampt daarnaast met allergieen. De werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor haar gezondheidsklachten. De kantonrechter wijst de vordering toe en het ziekenhuis gaat in beroep.

 

Het gerechtshof benoemt een longarts om het causaal verband tussen de klachten van de werkneemster en haar werkzaamheden te onderzoeken. Deze arts concludeert onder meer dat de kans dat de werkneemster extra gezondheidsklachten heeft gekregen door de blootstelling aan sigarettenrook op het werk hoog is en kan worden geschat op 80-100%. De kans dat haar gezondheidsklachten in dezelfde periode zouden zijn verergerd zonder blootstelling aan rook op de werkplek acht de deskundige echter net zo groot.

 

Het hof oordeelt op deze basis dat de kans dat de blootstelling aan de sigarettenrook tot verergering van de gezondheidsklachten van de werkneemster heeft geleid even groot is als de kans dat andere, niet aan de werkgever te relateren factoren de verergering van de klachten van de werkneemster kunnen verklaren. Daarom is de werkgever voor 50% aansprakelijk voor de door de werkneemster geleden schade, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht op grond van art. 7:658 BW is nagekomen. De werkgever mag daarvoor trachten alsnog het bewijs leveren.

Reageer op dit artikel