artikel

Geen pardon voor messentrekker

Veilig werken

Volgens collega’s kwam de aanval uit het niets en was er ter plaatse geen ruzie aan voorafgegaan. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

 

De werknemer vordert in kort geding het ontslag ongedaan te maken. Hij voert aan dat er geen dringende reden is, omdat hij ten onrechte niet door de werkgever is gehoord. Ook beroept hij zich op zijn leeftijd, het langdurige, smetteloze dienstverband, zijn grote gezin van acht kinderen en de ernstige gevolgen die het ontslag voor hem heeft. En hij beroept zich op het feit dat het slachtoffer, dat familie is, hem heeft getreiterd en beledigd.

 

De voorzieningenrechter wijst de vordering af en de werknemer gaat in hoger beroep. Omdat in de tussentijd de arbeidsovereenkomst op 7 juli 2009 is ontbonden, vermindert hij zijn eis tot (alleen) de doorbetaling van het loon over de periode van 1 mei tot 7 juli 2009. Het hof stelt vast dat het gaat om een hoger beroep van een kortgedingvonnis. Daarom wordt alleen beoordeeld of het voldoende aannemelijk is dat de (verminderde) vordering in een bodemprocedure wordt toegewezen.

 

Het hof stelt vast dat het incident zich op het bedrijf heeft afgespeeld en dat de werknemer zich heeft schuldig gemaakt aan mishandeling. Daar is geen strafrechtelijke veroordeling voor vereist. Ook is niet van belang of de mishandeling met een mes of een schroevendraaier plaatsvond, immers, beide zijn scherpe voorwerpen. Beide mannen werkten ieder in een andere ruimte aan een machine. De werkgever heeft gemotiveerd weersproken dat hij op de hoogte zou zijn geweest van familiale spanningen tussen de werknemer en zijn collega/familielid/slachtoffer of dat de werknemer zou zijn gepest of getreiterd. De werknemer heeft dit ook niet nader onderbouwd.

 

Tot slot stelt het hof vast dat het niet om zelfverdediging ging en dat het ook voor de omstanders totaal onverwacht kwam. Het gedrag van de werknemer is zo ernstig dat het ontslag op staande voet ook in een bodemprocedure stand zal houden. Het al dan niet van te voren horen maakt dat niet anders. Het beroep wordt daarom verworpen.

 

 

 

Reageer op dit artikel