artikel

Joviaal of seksuele intimidatie?

Veilig werken

Voor medewerkers geldt een gedragscode inzake seksuele toenadering van clienten. Uitgangspunt daarbij is een respectvolle bejegening. Ook is het verboden een client zodanig aan te raken dat dit als seksueel of erotisch van aard wordt ervaren. Overtreding van de gedragscode kan ontslag tot gevolg hebben.

 

In 2008 heeft een stagiaire geklaagd over handtastelijkheden door de activiteitenbegeleider. Omdat de stagiaire haar klacht niet wilde toelichten, is er geen klachtenprocedure gestart. De zaak is wel besproken met zijn leidinggevende. In oktober 2009 komt er weer een klacht van een stagiaire. Er wordt een onderzoeksteam ingesteld die vaststelt dat er inderdaad sprake is geweest van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

 

De werknemer krijgt dan op 14 oktober 2009 een brief waarin staat dat hij twee jaar geen stagiaires mag begeleiden en dat een derde klacht ernstige gevolgen zal hebben. Op 1 december 2009 wordt de werknemer geconfronteerd met een aantal mondeling geuite klachten van een cliente die hij tot juli 2009 begeleid heeft. Hij zou haar onder meer na terugkomst van de vakantie begroet hebben met een zoen en haar diverse malen in haar billen hebben geknepen.

 

De werknemer vecht het merendeel van de klachten aan. Maar de kantonrechter is van oordeel dat de werknemer in het oog had moeten houden dat de cliente door haar handicap van hem afhankelijk was. Ook zoenen van een cliente is gedrag dat niet past bij een werknemer van de stichting. Daarmee zijn de regels overtreden.

 

Maar de arbeidsovereenkomst hoeft nog niet te worden beeindigd. De werknemer heeft een joviaal karakter, maar verliest daardoor wel eens het zicht op de verhoudingen. Hij is daar met de brief van 14 oktober 2009 op aangesproken. Maar de kwestie van de cliente dateert van voor die brief. Met de brief is als het ware een ‘proeftijd’ ingegaan. Hij heeft zich daarna aan de afspraken gehouden en het is dan ook niet juist om nu de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor een lichte overtreding die voor die proeftijd is begaan. Het verzoek wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel